Anestesisykepleier

Som anestesisykepleier pleier du og behandler smerte hos pasienter - både før, under og etter operasjoner. Anestesisykepleieren er derfor den første som møter pasienten på operasjonsavdelingen, og den siste som forlater pasienten ved overføring til oppvåkningsavdelingen.

Som anestesisykepleier har du ansvar for pasienter i forbindelse med anestesi (bedøvelse), operasjon, skader, ulykker eller svikt i livsviktige funksjoner.

Vanlige arbeidsområder for en anestesisykepleier:

  • informere pasient og pårørende før og etter operasjon
  • forberede utstyr og medisiner
  • starte, vedlikeholde og avslutte anestesi (bedøvelse)
  • delta i akutteam på sykehus ved hjertestans og traumemottak
  • delta utenfor sykehus i akutte hendelser og ved transport

Anestesifaget krever at du har god kunnskap, observasjons- og handlingsevne, for å gi en trygg anestesibehandling for pasienten. På sykehusene samarbeider anestesisykepleier nært med anestesilege, operasjonssykepleier, intensivsykepleier, kirurg og andre leger.

For å bli anestesisykepleier må du først være autorisert sykepleier med bachelorgrad. Sykepleierutdanningen er treårig, og tilbys ved en rekke høgskoler og universitet i Norge. Noen steder er det også mulighet for å ta studiet på deltid over fire år. Etter bachelorgraden kreves noen års praksis som sykepleier før du kan begynne på spesialiseringen.

Som anestesisykepleier jobber du vanligvis i operasjonsavdelinger på sykehus der pasienten har behov for anestesi (bedøvelse). Du kan også jobbe på smerteklinikker, dagkirurgiske enheter, private klinikker, oppvåkings- og intensivavdelingen og ved akuttmottak. Noen steder kan du få jobb i ambulanse- og luftambulansetjenesten. I tillegg kan du jobbe offshore, for eksempel på båter og oljeplattformer. Du kan også jobbe med katastrofe- og bistandsarbeid, eller jobbe i ledelsen til helsesektoren.

Som anestesisykepleier må du være god til å samarbeide og ha evne til å vise ansvar og omsorg. Du må ha ro i kaotiske og akutte situasjoner. I tillegg må du trives med å jobbe i et høyteknologisk miljø, samtidig som du har fokus på pasienten.

 

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no