Anestesisykepleier

En anestesisykepleier ivaretar pasientens behov for omsorg og behandling før, under og etter anestesi (bedøvelse). Anestesi gis i forbindelse med operasjon, undersøkelser og behandlingsprosedyrer og anestesisykepleier opprettholder grunnleggende livsfunksjoner som pust, blodsirkulasjon og væsketilførsel.  Anestesisykepleieren er derfor den første som møter pasienten på operasjonsavdelingen, og den siste som forlater pasienten ved overføring til oppvåkningsavdelingen.

Anestesisykepleieren møter pasienter i alle aldre – fra nyfødt til eldre. Pasientene kan være helt friske, men har behov for en operasjon eller de kan være kritisk syke og trenge operasjon eller behandling for å overleve.

Vanlige arbeidsområder for en anestesisykepleier:

  • informere pasient og pårørende før og etter operasjon
  • forberede utstyr og medisiner
  • skape trygghet og ivareta pasientens integritet i en sårbar situasjon
  • starte, vedlikeholde og avslutte anestesi (bedøvelse)
  • delta i akutteam på sykehus ved hjertestans, kritisk syke pasienter og traumemottak
  • delta utenfor sykehus i akutte hendelser og ved transport

I akutte situasjoner i og utenfor sykehus må anestesisykepleiere kunne vurdere situasjonen selvstendig, sette i gang livreddende behandling og ta faglig begrunnede valg. Faget anestesiologi krever solide kunnskaper om blant annet fysiologi, sykdomsprosesser og medikamenter.

På sykehusene samarbeider anestesisykepleier nært med anestesilege, operasjonssykepleier, intensivsykepleier, kirurg og andre leger.
 

For å bli anestesisykepleier må du først være autorisert sykepleier med bachelorgrad. Sykepleierutdanningen er treårig, og tilbys ved en rekke høgskoler og universitet i Norge. Noen steder er det også mulighet for å ta studiet på deltid over fire år. Etter bachelorgraden kreves minimum 2 års praksis som sykepleier før du kan begynne på spesialiseringen.

Anestesiutdanning er 1,5 år videreutdanning på høgskole eller universitet. 30 uker av utdanningen er praksis i anestesiavdeling. Master i anestesisykepleie er 2-årig og tilbys ved 12 av 13 anestesiutdanninger. Det tilbys utdanningstilling med minimum 80 prosent lønn ved sykehusene under utdanning. Man vil da få en bindingstid på 1-3 år.

Som anestesisykepleier jobber du vanligvis i operasjonsavdelinger på sykehus der pasienten har behov for anestesi (bedøvelse). Du kan også jobbe på smerteklinikker, dagkirurgiske enheter, private klinikker, oppvåkings- og intensivavdelingen og ved akuttmottak. Noen steder kan du få jobb i ambulanse- og luftambulansetjenesten. I tillegg kan du jobbe offshore, for eksempel på båter og oljeplattformer. Du kan også jobbe med katastrofe- og bistandsarbeid, eller ha lederjobber i helsesektoren.

Som anestesisykepleier må du være god til å samarbeide og ha evne til å vise ansvar og omsorg. Du må ha god observasjonsevne, være handlekraftig og vise ro i kaotiske og akutte situasjoner. Du må kunne mestre hyppige og raske fokusskifter.

I tillegg må du trives med å jobbe i et høyteknologisk miljø.

 

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no