Konservator

Som konservator vedlikeholder og bevarer du blant annet gamle gjenstander, kunstverk, store kulturminner, anlegg og bygninger. Eksempler på gjenstander og større monumenter som kan trenge slik behandling kan være bøker, klær, papir, fotografier, malerier, tekstiler til båter, slott og ruiner, eller andre kulturhistoriske, kunsthistoriske eller naturhistoriske gjenstander og bygninger.

Hverdagen til en konservator varierer. Den kan bestå av hardt fysisk arbeid når du jobber med tunge materialer på et stillas i vinterkulden. Den kan også bestå av mange timer med mikroskopstudier i laboratoriet, eller med detaljert retusjering av kunstverk på et atelier. 

De vanlige trinnene i konservering er følgende:

  • Arkivundersøkelse: du søker etter informasjon om gjenstanden/kunstverket/bygningen i kilder som foto, tegninger og skriftlige dokumenter, slik at du får vite hvordan den er blitt behandlet før, og hvilken tid og hvilket miljø de kommer fra
  • Felt- og materialundersøkelse: du vurderer tilstanden og hvilken behandling kulturminnet er blitt gitt tidligere 
  • Analyser: du gjør kjemiske og fysiske analyser for å finne ut hvilken sammensetning av materiale den har, og hvordan du skal behandle den videre
  • Behandling: eksempler på behandling er rensing eller retusjering
  • Rapportering: du rapporterer om hva du har gjort, i tillegg til å gi råd om hvordan den skal vedlikeholdes videre og hvor den bør oppbevares.

Konservatoren jobber ofte i tett samarbeid med andre fagfolk, blant annet med kunsthistorikere. 

I Norge tilbys det både bachelor og masterutdanning i maleri- og gjenstandskonservering ved Universitetet i Oslo. Masterstudiet går over to år og gir deg godkjenning som konservator i henhold til europeisk standard (ENCORE).

Oversikt over utdanning

Det er også mulig å ta studiet i utlandet. I tillegg til maleri- og gjenstandskonservering tilbyr utenlandske universiteter konserveringsstudier innen papir, tekstil, naturhistorie, bygning og monumentalkunst. Eksempler på institusjoner er:

Etter- og videreutdanning
Det er mulig å ta doktorgrad i konservering i Norge ved Institutt for arkeologi, konservering og historie ved Universitetet i Oslo, og ved de fleste andre utenlandske konserveringsinstitusjonene.

Konservatorer jobber på museer og samlinger, gallerier, biblioteker, arkiver og andre institusjoner som jobber med kulturminner. Som konservator kan du også jobbe med forskning. 

Som konservator bør du like å jobbe teoretisk, i tillegg til å jobbe med hendene og ha øye for detaljer. Du bør også være tålmodig og nysgjerrig. Du må også ha evnen til å videreformidle kunnskap, både skriftlig og muntlig.

 

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no