Næringsmiddeltekniker

En næringsmiddeltekniker jobber med kontrollarbeid innen næringsmiddelindustrien.

Næringsmiddelindustrien er bedrifter som produserer mineralvann, mat, jordbruksprodukter og andre næringsmidler. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en næringsmiddeltekniker:

  • kvalitetskontrollere råstoffer og ferdige produkter fra for eksempel fisk- eller landbruksbransjen
  • overvåke produksjonen, og se til at alt skjer i henhold til sikkerhets- og arbeidsregler
  • ta bakterieprøver for å sjekke at retningslinjer for produksjonen følges
  • annet laboratoriearbeid

Yrket må ikke forveksles med næringsmiddelteknolog.

Du kan ta toårig teknisk fagskole innen næringsmiddelteknikk, relevant fagbrev eller annen relevant utdanning for å bli næringsmiddeltekniker.

Næringsmiddelteknikere jobber på laboratorium eller i produksjonen i større bedrifter innen næringsmiddelproduksjon, som for eksempel meierier, bakerier, slakterier og ulike fiskeforedlingsbedrifter. Du kan også være ansatt i staten, for eksempel i Mattilsynet.

Som næringsmiddeltekniker må du være systematisk og nøyaktig. Du må ha interesse for feltet og du må kunne forholde deg til strenge regler til kvalitetssikringsjobben du gjør.

 

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no