Instrumentalpedagog

En instrumentalpedagog er en musikkpedagog som underviser i enkeltinstrumenter, musikkteori og musikkhistorie.

Dersom instrumentalpedagogen jobber med barn, går mye av jobben ut på å inspirere til musikkglede og lære bort grunnleggende ferdigheter i et instrument. Instrumentalpedagoger som underviser på høgskole eller universitet utdanner profesjonelle musikere.

Noen vanlige arbeidsoppgaver kan være: 

  • gi privattimer for elever/studenter som ønsker å lære seg et instrument
  • holde kurs
  • undervise i musikkteori og historie 
  • musikkundervisning ved kulturskoler og grunnskolen

Mange som ønsker å jobbe med musikk velger å ta musikk, dans og drama på videregående skole. De fleste høyere musikkutdanninger har en praktisk opptaksprøve, så disse årene kan ofte være til stor hjelp. Videre er det mange studiemuligheter for å bli instrumentalpedagog. Du kan for eksempel ta kandidatstudiet ved Norges musikkhøgskole. Det er også mulig å utdanne seg til musikkpedagog ved de høgskolene som tilbyr lærerutdanning. Mulighetene er mange for dem som ønsker å studere musikk.

Instrumentalpedagogen jobber gjerne med musikkundervisning for barn i barnehager eller grunnskolen, eller som lærer ved kulturskoler, videregående skoler, folkehøgskoler, ved musikkonservatorier, universitet eller høgskoler. Noen instrumentalpedagoger driver også sin egen virksomhet og underviser for privatelever.

Du må være musikalsk, og bør beherske ett eller flere instrumenter godt. Det er også viktig å ha evnen til å inspirere andre mennesker, og ha evnen til å videreformidle kunnskap.

 

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no