Fagarbeider industriell matproduksjon

Fagarbeideren følger produksjonen fra råvarene kommer inn i bedriften til produktet er ferdig og klart for utsendelse.

Vanlige arbeidsoppgaver:

  • starte og stille inn produksjonsutstyret
  • styre produksjonen fra start til produktet er ferdig
  • kunne foreta enkle reparasjoner og generelt vedlikeholdsarbeid
  • utføre kvalitetskontroller gjennom laboratorieanalyser

Fagarbeideren må alltid tenke matsikkerhet og hygiene. Det avanserte produksjonsutstyret sørger for at behovet for fagutdannede ansatte øker. Det er flere likheter med de øvrige restaurant- og matfagene når det gjelder kunnskaper om råvarer, produksjonsmetoder og produksjonsutstyr.

Du er enten faglig ansvarlig for produksjonen eller for en del av en produksjonslinje.

Nesten alle varer man finner i matbutikken kommer fra matindustrien, som er Norges nest største industri. 

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

En fagarbeider i industriell matproduksjon kan jobbe innenfor hele mat- og drikkeindustrien med produksjon av ulike produkter.

Som fagarbeider i industriell matproduksjon bør du være interessert i produksjonsprosesser. Du bør være godt organisert, samt jobbe effektivt og planmessig. I faget er det viktig med høy nøyaktighet i alle faser av produksjonen, du må også ha gode samarbeidsegenskaper.

 

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no