Fagarbeider industriell matproduksjon

Fagarbeideren følger produksjonen fra råvarene kommer inn i bedriften til produktet er ferdig og klart for utsendelse.

Vanlige arbeidsoppgaver:

  • starte og stille inn produksjonsutstyret
  • styre produksjonen fra start til ferdig produkt
  • enkle reparasjoner og generelt vedlikeholdsarbeid
  • utføre kvalitetskontroller gjennom laboratorieanalyser

Fagarbeideren må alltid tenke matsikkerhet og hygiene, og du jobber med avansert produksjonsutstyr. Du må ha kunnskap om råvarer, produksjonsmetoder og produksjonsutstyr. 

Som fagarbeider er du enten faglig ansvarlig for hele produksjonen eller for en del av en produksjonslinje.

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Matproduksjon er en stor industri, og som fagarbeider i industriell matproduksjon kan du jobbe innen hele mat- og drikkeindustrien med produksjon av ulike produkter.

Som fagarbeider i industriell matproduksjon bør du være godt organisert, og flinkt til å jobbe effektivt og planmessig. Det er viktig med høy nøyaktighet i alle faser av produksjonen, du må også ha gode samarbeidsegenskaper.

 

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no