Økonomikonsulent

Økonomikonsulenten har arbeidsoppgaver relatert til økonomi og administrasjon på en arbeidsplass.

Vanlige arbeidsoppgaver for økonomikonsulenten:

  • økonomisk rapportering og oppfølging av kontrakter
  • sette opp budsjetter
  • føring av bilag og fakturering
  • saksbehandling

En del økonomikonsulenter er utdannet som siviløkonomer, mens mange har en eller annen form for utdanning innen økonomi, administrasjon, markedsføring, regnskap eller revisjon.

Økonomikonsulenten vil i det fleste tilfeller være underlagt økonomisjefen i bedriften eller avdelingen.

Et stadig større fokus på kostnadskontroll og økonomistyring i bedrifter, forvaltning og organisasjoner har gjort økonomikompetanse attraktivt. Stillingen kan også ha tittelen controller.

Høyere utdanning innen økonomi tilbys ved universiteter og høgskoler i hele landet. Det finnes en lang rekke ulike økonomisk relaterte utdanningsmuligheter.

Arbeidsmarkedet for økonomikonsulenter er variert. Økonomikonsulenten kan arbeide i det private og offentlige. I større bedrifter er det ofte en egen økonomiavdeling hvor flere økonomer jobber. I mindre bedrifter eller avdelinger kan for eksempel én person ha ansvaret for den daglige økonomiske driften.

Du bør ha interesse for og være flink med tall. Du må være flink til å se alle detaljer. Generell IT-kompetanse kreves siden arbeidet foregår på data med forskjellige økonomisystemer.

 

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no

Skip to main content