Nevrosykepleier

Nevrosykepleiere er videreutdannede sykepleiere med spesialisering innen behandling av sykdom og skade i hjernen og nervesystemet. Som nevrosykepleier vil arbeidsoppgavene variere ut fra de forskjellige arbeidsstedene, primæroppgavene på institusjonen du jobber, og spesialiseringen du har. 

Nevrosykepleierens spesialkompetanse omfatter:

  • sykdomsforløpet ved nevrologiske skader og lidelser
  • hvordan pasienter med sykdom og skade i hjernen og nervesystemet opplever sin sykdom
  • ulike behandlingstilbud for mennesker med sykdom og skade i hjernen og nervesystemet

Som nevrosykepleier er du med på å behandle en rekke lidelser tilknyttet hjernen og nervesystemet, deriblant epilepsi, hjerneslag, hode- og nakketraumer, hjernesvulster, hodepine og ansiktssmerter, hukommelsessvikt og demens, muskelsykdommer og pareser/lammelser, multippel sklerose og søvnsykdommer. Nevrosykepleiere jobber kunnskapsbasert og vil ha kompetanse til å kunne drive fagutvikling.

Nevrosykepleiere er en av flere typer spesialsykepleiere.

For å bli nevrosykepleier må du ha en bachelorgrad i sykepleie, og så jobbe minst ett år som sykepleier før du kan spesialisere deg. Denne spesialistutdannelsen gir 60 studiepoeng.

Stillingstittelen nevrosykepleier har i dag ikke tariffestet spesialsykepleierlønn eller andre faste tillegg. Dette må forhandles fram av hver enkelt på sin arbeidsplass.

Nevrosykepleieren kan arbeide med nevrologiske lidelser i sykehus på medisinske og kirurgiske avdelinger, i primærhelsetjenesten og innenfor andre relevante helsetjenestetilbud. Som nevrosykepleier kan du også jobbe selvstendig, for eksempel ved sykepleierdrevet poliklinikk. 

Som nevrosykepleier bør du ha gode samarbeidsevner og kunne kommunisere godt med kolleger, pasienter og pårørende. Du må kunne opptre med ro i krevende situasjoner og ha evne til å formidle et budskap på en klar, korrekt og effektiv måte. Du bør også ha et ønske om å jobbe med kroniske og akutte sykdommer.

 

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no