Kreftsykepleier

Kreftsykepleiere er sykepleiere med spesialisering innen kreftsykepleie og arbeider med mennesker som er rammet av kreft og deres pårørende. Kreftsykepleieren har fokus på helhetlig omsorg for pasienter i alle aldre og deres pårørende.

Som kreftsykepleier har du kunnskap om forebyggende helsearbeid, kreftsykdommer, behandling, bivirkninger av behandling, rehabilitering etter kreftbehandling og symptomlindring og omsorg ved livets slutt. 

Kreftsykepleierens ansvarsområder er:

  • å lindre symptomer som er plagsomme for den kreftsyke
  • å gi støtte og omsorg til både pasienter og pårørende
  • tilrettelegge og koordinere sykdomsforløpet
  • forebygging, diagnostikk, behandling, lindring og rehabilitering
  • sørge for å være til støtte og hjelp i livets sluttfase for døende pasienter og deres pårørende 
  • gi veiledning til pasienter, pårørende og kolleger

Undervisning, fagutvikling, administrering og ledelse av helsetjenesten er også kreftsykepleiers ansvar.

Som sykepleier har du bred kompetanse i praktisk medisinsk arbeid. De konkrete arbeidsoppgavene kan variere ut fra forskjellige arbeidssteder, primæroppgavene på institusjonen du jobber og spesialiseringen du har.

For å bli kreftsykepleier må du først ta en bachelorgrad i sykepleie og så jobbe to år som sykepleier før du kan spesialisere deg.

Som kreftsykepleier kan du arbeide både i sykehus og i kommunehelsetjenesten. Aktuelle arbeidssteder på sykehus kan være spesialavdelinger, poliklinikker og andre avdelinger. Utenfor sykehusene kan kreftsykepleieren jobbe i eksempelvis sykehjem, åpen omsorg, med undervisning eller i organisasjoner som hjelper pasienter og pårørende. 

Som kreftsykepleier jobber du som oftest med flere grupper helsepersonell, og du må ha gode samarbeidsegenskaper og kommunikasjonsevner. Ofte vil du møte mennesker i en vanskelig livssituasjon. Du må ha god faglig innsikt, kunne opptre med ro i kaotiske situasjoner og ha evne til å formidle et budskap på en klar, korrekt og god måte. I jobben blir det ofte brukt høyteknologisk utstyr, og det er viktig å kunne utnytte dette optimalt.

 

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no