Kreftsykepleier

Kreftsykepleiere er sykepleiere med spesialisering innen kreftsykepleie. En kreftsykepleier har fokus på helhetlig omsorg for pasienter i alle aldre og deres pårørende.

Kreftsykepleieres arbeidsfelt er forebygging, behandling, lindring og rehabilitering til pasienter med kreft.

Vanlige arbeidsoppgaver:

  • lindre symptomer
  • gi støtte og omsorg til både pasienter og pårørende
  • tilrettelegge og koordinere sykdomsforløpet
  • forebygging, diagnostikk, behandling, lindring og rehabilitering
  • være til støtte og hjelp i livets sluttfase for døende pasienter og deres pårørende
  • gi veiledning til pasienter, pårørende og kolleger

I tillegg har kreftsykepleiere en sentral oppgave innen veiledning, undervisning, utviklingsarbeid og forskning.

Som sykepleier har du bred kompetanse i praktisk medisinsk arbeid. De konkrete arbeidsoppgavene kan variere ut fra forskjellige arbeidssteder, primæroppgavene på institusjonen du jobber og spesialiseringen du har.

For å bli kreftsykepleier må du først ta en bachelorgrad i sykepleie og så jobbe to år som sykepleier før du kan spesialisere deg.

Som kreftsykepleier kan du arbeide innenfor spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten, i rehabiliteringsinstitusjoner og ulike private virksomheter.

Som kreftsykepleier jobber du som oftest med flere grupper helsepersonell, så du må ha gode samarbeidsegenskaper og kommunikasjonsevner. Ofte vil du møte mennesker i en vanskelig livssituasjon, derfor er empati og tillitsskapende evner viktig. Du må kunne opptre med ro i kaotiske situasjoner og ha evne til å formidle et budskap på en klar, korrekt og god måte. Du må kunne jobbe med teknologi, siden det ofte blir brukt høyteknologisk utstyr.

 

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no