Sportsdommer

En sportsdommer sørger for at kamper og konkurranser gjennomføres etter regelverket i den aktuelle sporten.

Ofte dømmer en sportsdommer bare i én idrett, men det finnes eksempler på dommere som dømmer i flere idretter. Som regel er du dommer i idretter du selv driver med, eller som du har drevet med tidligere. 

Vanlige arbeidsoppgaver for sportsdommere:

  • lede og dømme kamper
  • ta raske og korrekte avgjørelser i hektiske situasjoner
  • fremstå med autoritet og myndighet
  • sørge for å ha oppdatert kunnskap om regelverket og eventuelle regelendringer i idretten du dømmer

De aller fleste sportsdommere har andre jobber ved siden av. 

Les mer om fotballdommer.

Sportsdommere er noen ganger ansatte i idrettsklubber, men jobber ofte som frilansere og noen ganger på frivillig basis.

Som sportsdommer må du være konsentrert, nøyaktig og i god fysisk form. Du bør være flink med mennesker og god til å løse konflikter og uenigheter i stressende situasjoner. 

 

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no