Sportsdommer

En sportsdommer sørger for at kamper og konkurranser gjennomføres etter regelverket i den aktuelle sporten.

Ofte dømmer en sportsdommer bare i én idrett, men det finnes eksempler på dommere som dømmer i flere idretter. Som regel er du dommer i idretter du selv driver med, eller som du har drevet med tidligere. 

Som sportsdommer er det viktig med svært god kunnskap om reglene i den idretten du dømmer. Du må også være i stand til å ta raske og korrekte avgjørelser i hektiske situasjoner. Du må fremstå med autoritet og myndighet, og være i stand til å kommunisere godt. Det er også viktig at du holder deg oppdatert på regelverk og eventuelle regelendringer.

De aller fleste sportsdommere har andre jobber ved siden av. Yrket blir også kalt idrettsdommer. 

Les mer om fotballdommer.

 

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no