Litteraturviter

En litteraturviter har studert litterære tekster, særlig skjønnlitteratur. Som litteraturviter må du være glad i å lese. En litteraturviter analyserer tekster og tolker. Du jobber både med litteraturhistorie og litteraturteori. Litteraturvitere arbeider innen undervisningssektoren, på bibliotek eller i forlag.

En litteraturviter har kunnskap om:

  • litteratur fra ulike epoker
  • språkområder
  • sjangre
  • litteraturteoretiske problemstillinger

Dessuten er det viktig å kunne uttrykke seg godt skriftlig. 

Litteraturvitere ansettes som regel ikke med stillingstittelen "litteraturviter", men kan for eksempel bli ansatt som forlagskonsulent, lektor eller kommunikasjonsrådgiver.

Kunnskap om litteratur kan gi deg mange muligheter i arbeidslivet, både i offentlig og privat sektor. Hvilke muligheter du har er avhengig av hvilke fag du velger å ta når du studerer.

Mange jobber som lektorer innenfor undervisningssektoren, som selvstendig næringsdrivende, på bibliotek eller i forlag. Litteraturvitere kan jobbe med kulturformidling, med redaksjonelt eller annet journalistisk arbeid, med kontor- og administrativt arbeid, med oversettelse og tolking, markedsføring og salg eller informasjonsarbeid og PR.

For å bli litteraturviter må du være glad i å lese, særlig skjønnlitteratur. Du må like å analysere tekster, lære deg teoretisk kunnskap og være interessert i å se litteraturen i et historisk og sosialt perspektiv. Du må være nysgjerrig, like å forske på ting og du bør kunne uttrykke deg godt skriftlig.

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata. Les mer om hvordan utdanning.no samler inn lønnsstatistikk.

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no