Dataelektroniker

Som dataelektroniker installerer, drifter og vedlikeholder du alt fra multimedieustyr til luftovervåkingsradarer, avhengig av hvilket fagfelt du velger å spesialisere deg i.

Vanlige arbeidsoppgaver for dataelektronikeren:

  • bruke og behandle PC-utstyr og programvare
  • opprette kommunikasjon mellom forskjellige typer elektronisk utstyr og systemer
  • jobbe med sikkerhet og kommunikasjon
  • feilsøke og rette feil
  • veilede i valg og bruk av utstyr og systemer

Yrket ble tidligere omtalt som serviceelektroniker, og har likhetstrekk med produksjonselektronikeren.

Som dataelektroniker kan du jobbe i både små og store bedrifter i de fleste bransjer. Du kan være ansatt i en liten bedrift, eller tilhøre en større IT-avdeling i en stor bedrift. Du kan også være ansatt i et firma som tilbyr datatekniske tjenester, være innleid som konsulent, eller drive som selvstendig næringsdrivende.

Som dataelektroniker må du interessere deg for teknologi og utviklingen av denne. Du må arbeide effektivt, ha høyt fokus på sikkerhet, og være flink til å se løsninger på problemer. Videre må du kunne kommunisere og yte service.

 

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no

Skip to main content