Produksjonselektroniker

En produksjonselektroniker er en elektrofagarbeider som arbeider med produksjon og montering av elektroniske komponenter. Arbeidet består hovedsakelig av å sette sammen komponenter til delvis ferdige eller ferdige elektroniske produkter. Programmering av kretser og lodding av små detaljer står sentralt.

Vanlige arbeidsoppgaver for produksjonselektrikeren:

  • behandling og programmering av elektroniske kretser
  • lodding av deler
  • betjene både manuelt og automatisk produksjonsutstyr
  • vedlikeholde maskinene som er i bruk
  • bruk av test- og måleutstyr

Yrket har likhetstrekk med dataelektronikeren

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Produksjonselektronikere arbeider i elektronikkindustrien, og er ansatt i firmaer som driver med produksjon av og/eller med elektronisk utstyr.

Som produksjonselektroniker må du ha interesse for teknologi og teknologisk utvikling. Du må arbeide effektivt, nøyaktig, ha høyt fokus på sikkerhet, og være flink til å se løsninger på problemer. Du må forstå elektroniske og datatekniske systemer. Det kreves at du har godt syn, er fingernem, er praktisk anlagt og selvstendig i arbeidet.

 

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no

Skip to main content