Romteknolog

Romteknolog er en yrkesittel som benyttes både om sivilingeniører med spesialisering i romteknologi og satelitteknologi, og om de som har videregående utdanning i romteknologi.

Romteknologer utdannet i videregående skole arbeider først og fremst med bruk, vedlikehold og reparasjon av romteknologiske systemer. Satelitteknologer har høy kompetanse innen elektronikk- og datarelaterte fagområder som blant annet raketter, satellittkommunikasjon og romfysikk.  

En romteknolog jobber med forskning og utvikling innenfor romteknologibransjen. Dette innebærer arbeid med alle former for romrelatert teknologi, blant annet:

  • satelittkommunikasjon
  • styring og navigasjon for raketter og satelitter
  • arbeid med mekanismer for romfartøy
  • utvikle og teste materialteknologi, elektronikk og programvarer
  • design av systemer for bruk i rommet
  • miljøovervåkning og jordobservasjon

Fagfeltet er stort og i stadig utvikling. Romteknologer kan utføre svært avanserte utviklingsjobber, både til bruk i rommet og på jorden. Dette kan for eksempel handle om elektromekaniske systemer, satellittrelatert utstyr nede på bakken, kommunikasjonssystemer eller andre systemer som er i bruk rundt oss hver eneste dag.

Det er vanlig at en romteknolog spesialiserer seg innen et eller flere spesialfelt. Romteknologer med ingeniørutdanning har høy kompetanse, og kan derfor også få jobb i andre bransjer.

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Romteknologer kan være ansatt i alle typer høyteknologibedrifter innenfor data- og romrelaterte arbeidsområder. Dette kan være satelitt- og rakettstasjoner eller bedrifter i andre bransjer som benytter seg av romteknologi.

Jobben kan innebære arbeid på forskjellige prosjekter i både inn- og utland.

Felles for ingeniørutdanningene er at du må være flink i realfag, spesielt matematikk og fysikk. I tillegg bør du ha interesse for utvikling og bruk av teknologi, og du bør være interessert i å utvikle nye løsninger. Enkelte jobber kan også kreve at du er mobil.

Romteknologibransjen er i stadig forandring og utviklingen skjer fort. Det er derfor viktig å holde seg oppdatert, og være i stand til å arbeide i et miljø som krever samarbeid og tverrfaglig forståelse. Du bør også ha gode engelskkunnskaper.

 

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no

Skip to main content