Energioperatør

En energioperatør er en elektrofagarbeider som arbeider innen energiproduksjon og energiforsyning. Energioperatøren jobber med både høyspenning og lavspenning ved kraftanlegg og transformatorstasjonanlegg.

Vanlige arbeidsoppgaver for energioperatøren:

  • overvåke energiproduksjon og energiforsyning
  • drifte energiproduksjon og energiforsyning
  • vedlikeholde energiproduksjon og energiforsyning

I det daglige arbeidet bruker energioperatøren instrumenter, dataskjermer og signaler i kontrollrommet til å overvåke driften. Energioperatøren må kunne foreta feilsøking på en rekke installasjoner, som vannveier, turbiner, generatorer, transformatorer og apparatanlegg.

Det er energioperatøren som styrer sentrale deler av strømnettet, og arbeidet er derfor svært viktig for en rekke funksjoner i samfunnet. I arbeidet stilles det strenge krav til sikkerhet og ansvarlighet.

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Som energioperatør er du tilsatt ved private, kommunale og statlige energiverk eller fordelingsanlegg.

Du må være nøyaktig, praktisk anlagt og ansvarsbevisst, og forstå viktigheten av å oppfylle krav til kvalitetssikring. Du må være i stand til å arbeide både selvstendig og i samarbeid med andre, samt være flink til å se tekniske og praktiske løsninger. Du må også ha godt fargesyn, og kunne arbeide i store høyder.

 

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no

Skip to main content