Økonom

Økonom er en samlebetegnelse på mange ulike yrker. Økonomer jobber innen et bredt og allsidig fagfelt. Arbeidsoppgaver kan derfor variere mye, men felles for økonomene er at de har kunnskap innen økonomi, som for eksempel regnskap, revisjon, analyse eller lignende.

Vanlige arbeidsoppgaver for økonomer er:

  • administrative oppgaver
  • regnskaps- og budsjettarbeid
  • økonomiske analyser og bedriftsstrategi
  • markedsføring
  • personaladministrasjon
  • logistikk og ledelse

Det finnes flere økonomiutdannelser, men merk at disse skiller seg fra hverandre og gir ulik yrkeskompetanse.

Eksempler på økonomiyrker:

Forskjellen mellom samfunnsøkonomer og andre økonomer er hva som studeres. Grovt sett har bedriftsøkonomer bedriften som studieobjekt, mens samfunnsøkonomer har økonomien i samfunn som studieobjekt. Økonomers arbeid består derfor ofte i å analysere den nåværende økonomiske situasjonen i samfunnet og/eller bedriften, og bruker dette som grunnlag for å si noe om fremtiden. 

Det finnes et bredt tilbud av ulike økonomiske utdanninger i hele landet. Økonomisk rettede studieløp tilbys ved de fleste universiteter og høgskoler. Som oftest er det gode fordypningsmuligheter, men hvilken type fordypning i økonomifag som tilbys varierer fra studiested til studiested.

Økonomer jobber både  både i det private næringslivet og i offentlig forvaltning. I privat næringsliv kan du jobbe med for eksempel bank, forsikring, revisjon, konsulentvirksomhet, reiseliv og IT. Innen offentlig forvaltning kan vanlige arbeidsplasser være departementer, universiteter og høgskoler. Noen økonomer jobber også i ideelle organisasjoner.

Som økonom er du teoretisk og analytisk anlagt, og har evnen til å uttrykke deg godt både skriftlig og muntlig. Som økonom må du være glad i tall.

 

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no