Tekstforfatter

Tekstforfattere kan jobbe med svært forskjellige tekster avhengig av hvor de er ansatt. Felles for alle er at de skal skrive gode tekster, og ofte korte tekster på oppdrag for andre. 

Som tekstforfatter i reklamebransjen er målet ofte å få mottakeren til å kjøpe produkter. Det handler gjerne om å fortelle et allerede kjent budskap på en fengende og annerledes måte. Samtidig må det være på en presis og lett forståelig måte. Vanlige oppgaver er å lage tekster til annonser, plakater, emballasje, reklamefilmer og annet materiale. Oppdragene trenger ikke bare å handle om kjøp og salg, men kan også handle om å endre holdninger. I dag handler ikke reklame bare om salg av materielle produkter, men også om arbeid med eksempelvis ideelle organisasjoner. 

Som tekstforfatter kan du også jobbe med tekster til TV-programmer, skrive taler, revy, sanger eller tekst til nettsider.

Tekstforfatteren samarbeider ofte med andre medarbeidere, for eksempel art director, grafisk designer og andre som jobber med kommunikasjon.

En tekstforfatter kan både jobbe med kommunikasjon som gjøres internt i bedriften, og kommunikasjons som gjøres eksternt mot målgruppen til produktet eller tjenesten.

Mange tekstforfattere har bakgrunn som kommunikasjonsrådgiver. Utdanning innen reklame og markedsføring er relevant. Slike studier finnes mange steder i Norge, og mange utenlandske studiesteder har liknende muligheter.

En tekstforfatter kan jobbe i reklamebyrå eller i markeds- eller informasjonsavdelingen hos store bedrifter. Mange jobber frilans og er selvstendig næringsdrivende.

Som tekstforfatteren bør du være kreativ, idérik og ha meget god skriftlig fremstillingsevne. Du bør ha kjennskap til ulike målgrupper, og evne til å formidle et budskap til målgruppen. 

Lønnen varierer avhengig av ansettelsesforhold, arbeidsoppgaver, utdanning og ansiennitet. Dersom du jobber frilans vil lønnen avhenge av mengden oppdrag du får. 

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no