Tekstforfatter

Tekstforfattere kan jobbe med svært forskjellige tekster avhengig av hvor de er ansatt. Felles for alle er at de skal skrive gode tekster, og ofte korte tekster på oppdrag for andre. 

Som tekstforfatter i reklamebransjen er målet ofte å få mottakeren til å kjøpe produkter. Det handler gjerne om å fortelle et budskap på en fengende og annerledes måte. Samtidig må det være på en presis og lett forståelig måte.

Oppdragene trenger ikke bare å handle om kjøp og salg, men kan også dreie seg om å endre holdninger. I dag handler ikke reklame bare om salg av materielle produkter, men også om arbeid med eksempelvis ideelle organisasjoner. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en tekstforfatter:

  • lage tekster til annonser, plakater, emballasje, reklamefilmer, nettsider, blogger eller sosiale medier 
  • kvalitetssikre og oversette andres tekster
  • jobbe med idéutvikling, gjerne i team 
  • publisere på nett og oppdatere nettsider
  • bilderedigering 
  • videoproduksjon

Du må ha kunnskap om de målgruppene du lager tekster eller annet innhold for.

Som tekstforfatter kan du også jobbe med tekster til for eksempel TV-programmer eller sceneforestillinger.

Tekstforfatteren samarbeider ofte med andre medarbeidere, for eksempel art director, grafisk designer og andre som jobber med kommunikasjon.

 

Mange tekstforfattere har bakgrunn som kommunikasjonsrådgiver. Utdanning innen reklame og markedsføring er relevant. Slike studier finnes mange steder i Norge, og mange utenlandske studiesteder har liknende muligheter.

En tekstforfatter kan jobbe i reklamebyrå, i markeds- eller informasjonsavdelingen hos store bedrifter eller i mediebedrifter, som for eksempel TV-produksjonsselskaper. Mange er selvstendig næringsdrivende.

Som tekstforfatter bør du være kreativ, idérik og ha meget god skriftlig framstillingsevne. Du bør også ha lett for å formidle et budskap muntlig, for eksempel gjennom presentasjoner.

Du bør ha gode samarbeidsevner og like å omgås folk. Stor arbeidskapasitet er også en fordel i dette yrket.

 

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no