Sanger

Som sanger jobber du i et utøvende yrke og fremfører sang på en instrumental måte. Sangere deles inn i stemmegrupper der sopran og alt er kvinnestemmer, og tenor, baryton og bass er mannsstemmer.

Du kan utdanne deg i ulike retninger innen musikk, som klassisk, jazz og instrumentalmusikk, opera, kirkemusikk, kormusikk, folkemusikk, pop og rock.

Som sanger må du regne med variert arbeidstid, både på kvelder og i helgene. Mye reisevirksomhet er vanlig.

Mange sangere har en annen jobb i tillegg til jobben som sanger, for eksempel som pedagog eller dirigent.

Vanlige arbeidsoppgaver kan være: 

  • å lære seg repertoar (forskjellige sanger)
  • øve alene eller sammen med andre, for eksempel med et band eller ensemble
  • ha prøver med orkester eller kor på scene, hvis du jobber på et teater eller operahus 

Som operasanger trenger du både musikalsk og scenisk utdanning. Du trenger skuespillertrening, gehørtrening og tekstanalyse. Språkkunnskap er også viktig siden italiensk er et vanlig språk å synge på i opera.

Det finnes ulike studiesteder som gir kompetanse innen sang. Disse tilbyr ulike varianter av relevante utdanninger. Det finnes også mange utdanningstilbud i utlandet.

Se oversikt over studier i musikk

Opptakskrav
Det er ulike opptakskrav for å komme inn på utdanningene. Det kreves generell studiekompetanse eller realkompetanse, men det kan gjøres unntak i visse tilfeller. I tillegg må du ofte ta en praktisk, muntlig og skriftlig opptaksprøve hvor du viser at du behersker et hovedinstrument, har grunnleggende kunnskaper i musikkteori, musikkhistorie, formlære og har et utviklet gehør. Noen skoler krever også at du kan spille piano.

Den Norske Opera & Ballett og mange teatre har profesjonelle sangere ansatt. Mange sangere er selvstendig næringsdrivende og jobber i band, som solist på konserter eller med andre typer oppdrag. Ut over Operakoret ved Den Norske Opera & Ballett, finnes det noen få profesjonelle kor og vokalensembler i Norge som ansetter sangere for enkeltprosjekter. 

Som sanger formidler du et budskap til publikum gjennom musikk, og du bør derfor ha stor musikkforståelse og evne til innlevelse. Du må være musikalsk, ha god sangstemme, godt gehør og like å stå på en scene. Yrket krever utholdenhet og samarbeidsevne. 

 

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no