Reiseleder

En reiseleder er som oftest tilknyttet et reisebyrå eller en turoperatør. Som reiseleder skal du legge til rette for kundens reiseopplevelse. I landene du er reiseleder i må du ha kunnskap om deres severdigheter, historie og politiske forhold.

Vanlige arbeidsoppgaver for reiselederen:

  • gi råd og veiledning til kundene
  • lede ulike aktiviteter og utflukter i forbindelse med reisen
  • ansvar for å løse eventuelle problemer som oppstår på en reise, for eksempel ved sykdom eller lignende
  • markedsføring av ulike reisemål

I landene du er reiseleder i, må du ha kunnskap om deres severdigheter, historie og politiske forhold, slik at du kan gi kundene en best mulig opplevelse og forståelse av landet.

Reiseledere kan ha ulik utdanningsbakgrunn. Noen har ingen formell utdanning innen faget, mens andre kan ha høyere utdanning innenfor et relevant fagfelt, som eksempelvis språk, nasjonal guideutdanning eller lignende.

Mange tar også kurs hos turoperatørene, som kvalifiserer til å jobbe som reiseleder. 

Du kan utdanne deg til reiselivsmedarbeider i videregående opplæring.

En reiseleder er tilknyttet et reisebyrå, turistkontor eller en turoperatør. Du kan jobbe både i Norge og i utlandet.

Som reiseleder bør du være fleksibel, positiv, engasjert og profesjonell, og du må ha evne til å organisere din egen arbeidsdag. Du må like å ha en variert arbeidsdag, både med tanke på aktiviteter og arbeidstid. Praktisk sans og å være god på å koordinere og organisere er en fordel. Du må ha gode kommunikasjonsevner, gode språkkunnskaper, kulturforståelse og sosiale ferdigheter.

 

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no