Skoleassistent

Skoleassistenten bistår lærere og annet personell ved skolene, særlig med praktisk hjelp til enkeltelever.

Vanlige arbeidsoppgaver for en skoleassistent:

  • hjelpe elever som har behov for bistand i undervisningen
  • lede eller delta i planlegging og gjennomføring av aktiviteter som støtter opp under elevenes læring
  • støtte elevene i lek og samvær med andre elever
  • delta på turer og utflukter 

Det daglige arbeidet med elevene kan foregå enkeltvis eller i grupper.

Som skoleassistent jobber du i tett samarbeid med læreren og foreldrene, og i noen tilfeller med pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).

For å jobbe som skoleassistent, må du kunne legge fram politiattest.

Det kreves ingen formell utdanning for å arbeide som skoleassistent. En skoleassistent kan imidlertid ta fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget og bli fagarbeider. 

Som skoleassistent er det vanlig at du jobber i grunnskolen (1. til 7. trinn). Du kan også arbeide i ungdomsskole, i skolefritidsordningen / aktivitetsskolen eller i barnehager.

Som skoleassistent må du ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Du må ha evnen til å se hver elev og kunne ta hensyn til den enkeltes evner og interesser. Du må være trygg på deg selv og være i stand til å sette grenser og opptre konsekvent. 

 

 

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no