Skoleassistent

Skoleassistenten bistår lærere og annet personell ved skolene, særlig med praktisk hjelp til enkeltelever.

Som skoleassistent jobber du i tett samarbeid med læreren og foreldrene, og i noen tilfeller med pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Ofte assisterer du elever som har behov for bistand, og hjelper til med praktiske gjøremål. Du er gjerne med i planleggingen og gjennomføringen av det kreative arbeidet med elevene, og deltar på turer og utflukter sammen med dem. Det daglige arbeidet med elevene kan foregå enkeltvis eller i grupper.

Skoleassistenter kan også ha administrative oppgaver på skolen.

Det kreves ingen formell utdanning for å arbeide som skoleassistent. En skoleassistent kan imidlertid ta fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget og bli fagarbeider. 

Som skoleassistent er det vanlig at du jobber i grunnskolen (1. til 7. trinn). Du kan også arbeide i ungdomsskole, i skolefritidsordningen / aktivitetsskolen eller i barnehager.

Som skoleassistent må du være god til å kommunisere og formidle. Du må ha evnen til å se hver elev og ta hensyn til den enkeltes evner og interesser, og du må være i stand til å sette grenser og være konsekvent. 

Kunnskap om barns oppvekst og utvikling er en fordel, og det er også fint med generelt god allmennkunnskap.

 

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no