Siviløkonom

En siviløkonom har en bred utdanningsbakgrunn innen økonomisk-administrative fagområder. Dette gjør en siviløkonom i stand til å arbeide innen mange ulike deler av en organisasjon, innen ulike funksjoner og arbeidsområder. Svært mange siviløkonomer arbeider som topp- eller mellomledere i virksomhetene de er ansatt i.

Vanlige arbeidsoppgaver for en siviløkonom:

  • administrasjon og ledelse
  • finansiering av bedrifter/virksomheter
  • økonomisk analyse; regnskap, budsjett og prognosearbeid
  • samfunnsøkonomisk analyse
  • prosjektledelse
  • revisjon, innkjøp og logistikk
  • markedsføring, PR og kommunikasjon
  • personalutvikling/HR
  • ekstern konsulentvirksomhet

Det er også mange siviløkonomer som driver med undervisning, forskning eller utredningsarbeid.

Siviløkonom er en beskyttet tittel. For å bli siviløkonom må du ta mastergrad innenfor økonomiske og administrative fag.

Det er mulighet for fordypningsstudier både på bachelor- og masternivå. På masternivå kan studentene, avhengig av utdanningssted, velge fordypninger innen samfunnsøkonomi, finans, strategi og ledelse, markedsføring, økonomistyring, logistikk med mer.

Arbeidsmarkedet for siviløkonomer er svært allsidig. Mange jobber i det private næringslivet – eksempelvis med bank og forsikring, revisjon, i olje- og gassektoren, innenfor reiselivet, i IT-bransjen og med transport og shipping. Andre finner seg arbeid innenfor offentlig forvaltning, i departementer, på universiteter og høgskoler eller i ideelle organisasjoner.

Siviløkonomer må være analytisk anlagt og forståelse for metodefagene. Man må kunne uttrykke seg godt skriftlig og muntlig. Siviløkonomer bør ha et bredt interessefelt innenfor fagområdene og være motivert for ledelse av prosjekter, fagområder og personer.

 

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no