Professor

En professor er ansatt ved et universitet eller en høgskole. Professoren er ekspert innenfor sitt fagfelt. Professor er en beskyttet tittel, og professorstillingen og dosentstillingen er de høyest rangerte stillingen du kan ha i norske undervisnings- og forskningsinstitusjoner. 

Det er ikke et formelt krav at en professor har doktorgrad, men det er sjelden at personer uten doktorgrad blir utnevnt til professor. Ofte kreves det vitenskapelig arbeid tilsvarende over to doktorgrader i omfang før en forsker rykker opp fra førsteamanuensis til professor. I tillegg stilles det en rekke andre krav for å arbeide som professor, men disse kan variere fra fakultet til fakultet.

Professorer kan ha svært ulike arbeidsoppgaver, avhengig av både arbeidssted, fagfelt og eget ønske. Felles for professorer er at de bruker en vesentlig del av arbeidstiden sin på forskning og publisering av forskningsresultater. I tillegg bruker de fleste professorer en viss andel av tiden sin på undervisning og veiledning.

Vanlige arbeidsoppgaver for professorer:

  • holde forelesninger eller seminarer 
  • utføre forskningsarbeid
  • veilede og undervise studenter
  • redigere og vurdere vitenskapelige artikler i forskningstidsskrift
  • fungere som rådgiver eller konsulent for myndigheter eller organisasjoner

Professor II er en betegnelse som brukes om professorer ansatt i en bistilling. Som oftest brukes denne typen stillinger når det er snakk om yrkesutøvere som har sitt hovedarbeid et annet sted, slik som for eksempel praktiserende leger eller advokater. I mange tilfeller kan du også være professor ved ett universitet, og fungere som professor II ved et annet universitet.

Professor emeritus er betegnelsen som benyttes på pensjonerte professorer. Ofte har en professor emeritus kontor ved sin institusjon og arbeider så mye som han eller hun ønsker, slik at kompetanse innen fagfeltet blir bevart.

Professorer har i de aller fleste tilfeller en doktorgrad. Denne tas etter fullført mastergrad, og har en normert studietid på tre år. Doktorgradsstudier tilbys innen alle fagfelt, og ved en rekke studiesteder. Ofte er doktorgradskandidater ansatt som stipendiat.

Oversikt over utdanning

Se forskrift om ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger 

Som professor er du ansatt ved en høgskole eller et universitet i Norge eller i utlandet.

Du bør være analytisk og strukturert. I tillegg bør du være nysgjerrig og like å fordype deg i et emne. 

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no

Skip to main content