Pedagog

Som pedagog har du kunnskap om hvordan læring foregår, og hvordan du kan legge til rette for at mennesker kan få nye kunnskaper og ferdigheter, samt utvikle eksisterende ferdigheter. 

Pedagoger jobber med menneskers holdninger, verdier og personlighetsutvikling. Noen pedagoger jobber med utvikling av hjelpemidler for læring og systemer for læring for å gjøre det lettere å lære.

Noen jobber som lærere i skolen, som faglærer, adjunkt eller lektor. En del pedagoger jobber innenfor et spesifikt interesseområde, som dansepedagoger, sangpedagoger eller musikkpedagoger. Hverdagen for pedagoger består ofte i undervisning, og å legge til rette for et godt læringsmiljø.

Spesialpedagoger jobber med mennesker som krever ekstra hjelp og spesiell tilrettelegging for å lære.

De fleste høgskoler og universiteter tilbyr utdanninger innen pedagogikk.

Beskrivelse og oversikt over utdanning

Se også spesialpedagogikk

Opptakskrav
Generell studiekompetanse.

Etter- og videreutdanning
Pedagoger med bachelorgrad kvalifiserer for opptak til toårig mastergradsprogram i pedagogikk eller tilsvarende. Graden kan også gi grunnlag for opptak innenfor andre studieretninger. Dette varierer fra utdanningsinstitusjon til utdanningsinstitusjon.

Pedagoger jobber ofte som lærere, barnehagelærer, kursholdere eller liknende. Noen pedagoger jobber i staten, fylkeskommunen eller kommunen. Pedagogikkstudiet kvalifiserer deg til jobber innen kartleggings- og forskningsarbeid. Aktuelle arbeidsplasser er for eksempel innenfor utdanningssystemet, forskningsinstitusjoner, høgskoler eller universiteter.

En pedagog har gode evner til å kommunisere og kjennskap til hvordan mennesker fungerer. Evne til samarbeid og forståelse er egenskaper pedagoger drar nytte av. Du bør være glad i å omgås med mennesker og like å hjelpe dem som har behov for det.

Lønnen avhenger av hvilken jobb du har som pedagog og hvor høyt utdannet du er.

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no

Skip to main content