Oversetter

Oversetteren skal formidle innhold fra et språk til et annet på best mulig måte. Som oversetter må du forstå nyansene i språket og kulturelle koder for å beholde meningen i teksten. I dette yrket spesialiserer du deg i ett eller flere fremmedspråk. I tillegg må du kunne sette deg inn i fagområdet for teksten du oversetter.

Oversetteren kan oversette blant annet årsrapporter, brukermanualer, skjønnlitterære tekster, fagtekster, og noen spesialiserer seg i fagområde og sjanger. Det er viktig å ha kjennskap til fagområdene du skal jobbe. Som statsautorisert translatør kreves translatøreksamen fra Norges handelshøyskole (NHH). Da får du kompetanse på økonomisk-administrativt, juridisk og teknisk fagspråk.

Oversettere og translatører bruker digitale ordbøker og oppslagsverk. Det stilles strenge krav til oversettere, og nøyaktighet i arbeidet er svært viktig.

Du er i stor grad avhengig av selvstudium eller språkstudier, og mange oversettere har høyere utdanning innen et språk. NHH har ansvar for translatøreksamen som gir tittelen statsautorisert translatør.

Oversettere kan jobbe både i offentlig og privat sektor. Oversettere kan for eksempel jobbe for rettsvesenet, olje- og gassindustrien, internasjonale selskaper, reklamebyråer eller oversettelsesbyrå. De fleste er selvstendig næringsdrivende, eller arbeider som frilansere for en eller flere oppdragsgivere. Det er behov for oversettere, særlig til og fra språk som innvandrere bruker, og for litteratur som er skrevet på andre språk.

Som oversetter må du naturligvis være dyktig i språk og ha interesse for språk. Det er også viktig å ha gode formidlingsevner. Du må også være svært god i norsk.

Som oversetter må du ha evnen til å sette deg godt inn i både kjente og ukjente temaer. Ofte arbeider du under et hardt tidspress, og evnen til å takle denne typen arbeidssituasjon er en nyttig egenskap. Kulturforståelse er nødvendig for å formidle et budskap slik at mottakeren får meningsinnholdet på en best mulig måte.

Det finnes en normalkontrakt for oversettere, som regulerer normalhonoraret og tilleggs- og gjenbrukshonorar for oversettere. Kontrakten er utarbeidet av Den norske Forleggerforening, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening og Norsk oversetterforening. Kontrakten tar for seg rettigheter og forpliktelser for både oversetter og forlag. For oversettere som ikke er tilknyttet en forening som gjør at de bruker disse kontraktene, kan betalingen variere etter ansiennitet og hvor du er ansatt, i tillegg til omfang og vanskelighetsgrad på teksten.

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no

Skip to main content