Markedsføringskonsulent

Som markedsføringskonsulent (reklamekonsulent) er du ansatt i en bedrift for å utforme bedriftsprofilen, reklamekampanjer, annonser og andre salgstiltak. Målet med jobben er å profilere og øke oppmerksomheten rundt et produkt eller en tjeneste. 

Vanlige arbeidsoppgaver for markedsføringskonsulenten:

  • produktdesign
  • utforming og koordinering av reklamekampanjer
  • kartlegge og analysere produkt- og tjenestepotensialet ved bruk av markedsundersøkelser

Markedsføringskonsulenter jobber ofte i en redaksjon eller markedsavdeling, og arbeidet foregår i tett samarbeid med markedssjefen, markedsanalytikeren og markedsøkonomen.

Mange grafiske designere arbeider med markedsføring.

Markedsføringskonsulenter har gjerne studert en kombinasjon av reklame, markedsføring og økonomi. Også grafisk design er en vanlig utdanningsretning. Du kan studere markedsføring ved fagskole, høgskole eller universitet.

Markedsføringskonsulenter jobber i reklamebedrifter, andre bedrifter, organisasjoner, aviser/blader og lignende. Ofte arbeider markedsføringskonsulenten i en redaksjon eller markedsavdelingen ved bedriften eller organisasjonen.

En markedsføringskonsulent bør være planmessig i sitt arbeid, kreativ og løsningsorientert. Evnen til å formidle et budskap til den riktige målgruppen er sentralt. Forståelse for visuell kommunikasjon og grafiske fag er en fordel.

 

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no