Lydtekniker

Lydteknikere arbeider med den tekniske delen av lydformidling. Lydteknikeren holder seg i bakgrunnen, men er avgjørende for lydformidlingen og formingen av artistenes lydbilde. Den beste lydteknikeren er den som ikke blir lagt merke til, siden lyden oppleves som naturlig. Det finnes to typer lydteknikere: konsertlydtekniker og studioteknikere.

Vanlige arbeidsoppgaver for konsertlydteknikeren, også kalt live-lydteknikere:

  • planlegge konserter og festivaler
  • rigge opp og ned små og store lydanlegg
  • avslutte konserter
  • vedlikeholde digitalt og analogt lydutstyr

Vanlige arbeidsoppgaver for studioteknikere:

  • rigge opp mikrofoner og lytting i studio
  • ta opp lyd i studio
  • delta sammen med artistene i utformingen av lydbildet
  • miksing og lydbearbeiding
  • vedlikeholde de digitale og analoge instrumentene

Arbeidstidene varierer, og du må regne med sene kvelder og netter. Mange artister reiser med egne lydteknikere på turné. Lydteknikere er en etterspurt yrkesgruppe, og siden teknikken blir stadig mer avansert har bransjen bruk for spesialkompetanse innenfor lydformidling. I noen tilfeller blir lydteknikere og musikkprodusenter sett på som det samme yrket. Yrkene har mange fellestrekk, men musikkprodusenten konsentrerer seg om artistene og musikken, mens lydteknikeren jobber mer med den tekniske lydformidlingen.

Dersom du ønsker å jobbe som konsertlydtekniker (live-lydtekniker) på konserter med livemusikk, finnes det få gode tilbud til utdanning i Norge. De fleste live-lydteknikere utdannes derfor innenfor firmaene lydteknikeren er ansatt i eller på konsertstedene.

Dersom du ønsker å jobbe som studiotekniker i musikkstudioer og på kontrollrom, finnes det en rekke utdanninger innenfor lydteknikk i Norge, både private og offentlige. I tillegg finnes det flere folkehøgskoler som tilbyr opplæring innen lydteknikk.

Oversikt over utdanningssteder

Lydteknikeren kan arbeide innenfor radio, tv, film, i konsertlokaler, på teater og i musikkstudioer. Mange lydteknikere starter eget foretak og jobber frilans. Med eget firma tar du oppdrag for arrangører og bedrifter.

En lydtekniker må være god til å kommunisere, siden du må kommunisere raskt og tydelig i produksjonsarbeidet. Gode samarbeidsegenskaper og teknisk innsikt er også viktig. Arbeidshverdagen til en lydtekniker kan være hektisk, så du må også kunne håndtere problemer og beholde roen under stress.

 

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no


Relaterte utdanninger