Kunstner

Som kunstner produserer eller utøver du kunst av estetisk verdi. Det finnes mange ulike kunstformer.

Betegnelsen kunstner brukes oftest om malere, grafikere, tegnere, skulptører, fotografer eller filmkunstnere. Dansere, skuespillere og musikere kalles vanligvis utøvende kunstnere, fordi de fremfører eller tolker andres kunst/åndsverk.

Betegnelsen kunstner brukes også om folk som innehar en spesiell ferdighet eller er spesielt fingernem, for eksempel tryllekunstner, trapeskunster og kunsthåndverker.

Kunstnertittelen er ikke beskyttet, noe som betyr at i utgangspunktet kan hvem som helst kalle seg kunstner.

Arbeid som kunstner krever ingen spesifikk utdanning. Det kan imidlertid være en fordel med utdanning innen kunst. 

Over halvparten av kunstnere arbeider som selvstendig næringsdrivende. Bare en sjudel av medlemmene av norske kunstorganisasjoner er fast ansatte, og en tidel er frilansere. (Kilde: Telemarkforskning 2015) Kunstnere har ofte egne atelier eller i fellesskap med andre kunstnere. Kunstverkene selges via gallerier eller direkte fra kunstneren selv. Mange kunstnere er ansatt i skoleverket som lærere i forming og kunstfag. En kunstner kan også få i oppdrag å utføre et bestillingsverk fra bedrifter eller det offentlige.

Det viktigste for en kunstner er å ha kunstneriske evner og veldig god estetisk form- og fargesans. Du må også ha sterk motivasjon og stort engasjement for å arbeide med kunst. Tålmodighet er også en viktig egenskap.

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata. Les mer om hvordan utdanning.no samler inn lønnsstatistikk.

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no