Journalist

Som journalist samler du inn opplysninger og formidler disse gjennom ulike medier som aviser, radio, fjernsyn, internett, magasiner eller tidsskrifter. Ofte er du ansatt i en redaksjon og jobber med et bestemt område, for eksempel nyheter, sport, kultur eller utenriks. I små redaksjoner jobber journalister ofte innenfor flere ulike områder. Noen journalister spesialiserer seg også innenfor ulike medier. 

Journalisten samler inn informasjon gjennom observasjoner, intervjuer og bruk av skriftlig materiale. Deretter presenteres informasjonen for lesere, lyttere og seere i form av artikler, reportasjer eller notiser. Noen ganger består jobben i å forberede intervjuer eller debatter som andre journalister skal gjennomføre. Du kan også bli satt til å finne bakgrunnsinformasjon for andres artikler eller saker. Det siste kalles research.

Journalisttittelen er ikke beskyttet, og hvem som helst kan kalle seg journalist. Journalistrollen er knyttet opp mot etiske og juridiske retningslinjer, som blant annet er nedfelt i Vær varsom-plakaten. Språket og fremstillingen av en sak bør tilpasses i henhold til denne. Å se en sak fra flere sider, stille kritiske spørsmål og beskytte sine kilder, er noen av de viktigste journalistiske prinsippene.

Journalisten har sin lojalitet hos publikum, ikke hos en oppdragsgiver.

Journalisten gjør frie journalistiske vurderinger i sitt arbeid. Yrket må ikke forveksles med kommunikasjonsrådgiver eller informasjonskonsulent, som jobber med å formidle bestemte budskap på vegne av en oppdragsgiver.

Som journalist kan du jobbe i mediebedrifter som avisredaksjoner, magasiner, ukeblader, radiostasjoner, TV-stasjoner eller nettredaksjoner. En del personer med bakgrunn fra journalistikk går senere over til å jobbe i offentlige og private informasjons- og kommunikasjonsavdelinger.

Journalisten kan blant annet arbeide som researcher, reporter, programleder eller produsent. En del jobber som avis- eller webredaktører i etermedier eller trykt presse.

Samfunnsengasjement, kreativitet og nysgjerrighet er egenskaper som kjennetegner journalisten. God muntlig og skriftlig framstillingsevne er en forutsetning. Du må like å omgås mennesker og du må kunne arbeide under tidspress.

 

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no