Historiker

Historikere skal ha en forståelse for hva som har skjedd, hvordan det skjedde og hvorfor det skjedde. Ved hjelp av kritisk gjennomgang av historiske kilder skal du som historiker skaffe deg en omfattende forståelse for hvordan samfunn og kultur har forandret seg over tid. For å finne nye kilder og levninger fra fortiden som kan gi flere svar på gamle og nye problemstillinger I historisk forskning må du vise stor interesse.

Vanlige arbeidsoppgaver for historikeren:

  • undervisning og veiledning
  • utforming av studieemner og oppføring av litteraturlister
  • forskning

Historiefaget er bredt og det finnes mange felt du kan fordype deg i. Du kan for eksempel spesialisere deg i kulturhistorie, krigshistorie, økonomisk historie eller liknende. Videre kan du spesialisere deg i historisk tidsperiode, geografisk område eller deler av samfunnet. Selv om det er vanlig at du spesialiserer deg, må du også ha bred kunnskap for å kunne se helheten og de lange linjene i historiefaget.

Historikere som skal arbeide som forskere, må være forberedt på å jobbe selvstendig og bruke mye tid på faget. Samtidig kreves det at historieforskeren er veileder for studenter. 

Historikere blir ofte ikke ansatt med stillingstittelen historiker, men kan for eksempel bli ansatt med tittelen forsker, adjunkt eller rådgiverSom historiker samarbeider du ofte med andre historikere og andre akademikere i prosjekter og annen forskning. 

Historikere er ansatt i flere bransjer, deriblant med undervisning og forskning ved universiteter og høgskoler. Du kan også jobbe som oppdragsforskere og bygdebokforfattere, i museer og arkiver, i grunnskolen og den videregående skolen. Videre kan du få jobb i organisasjoner, forlag og mediebedrifter eller i offentlig forvaltning.

Som historiestudent og historiker får du bred erfaring med å analysere og sammenfatte betydelige informasjonsmengder gjennom selvstendig arbeid. Disse erfaringene har stor verdi i arbeidslivet, både innenfor offentlig og privat sektor. Mange historikere jobber i administrative stillinger med arbeidsoppgaver, slik som generell offentlig administrasjon og økonomiforvaltning, saksbehandling/utredningsarbeid og annet kontoradministrativt arbeid.

Som historiker bør du like å analysere informasjon, lete etter sammenhenger og jobbe teoretisk. Du må også være god til å skrive og være kreativ.  

 

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no