Geolog

Geologer undersøker mineraler, fossiler, bergarter og annen jordmasse fra jordoverflaten og jordens indre. 

Mange geologer arbeider med å finne fram til ulike mineraler som kan være nyttige eller verdifulle som for eksempel malm eller diamanter. Geologer jobber også med å avdekke energiforekomster som kull, olje og gass.

Vanlige arbeidsoppgaver for geologer:

  • undersøke ulike lag av jorda for å finne forekomster av nyttige stoffer
  • studere vulkansk aktivitet
  • forske på jordens fysiske utvikling fra dens opprinnelse
  • undersøke og analysere bunnforhold i havet
  • forske på jordskjelv og kontinentalplater
  • undersøke hvordan planteriket forandrer seg

Geologer kan jobbe i skoler og utdanningsinstitusjoner, i frittstående miljø- og forskningsorganisasjoner, eller i bedrifter knyttet opp til petroleumsvirksomhet, gruve- og mineralnæringen og andre tilknyttede næringer.

Du må kunne samarbeide og kommunisere med flere andre yrkesgrupper. Geologer bør være analytisk, systematisk, nøyaktig og selvstendig.

 

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no