Guide

En guide leder omvisninger i byer, på museer og i lokalmiljøet, for å vise turister eller andre reisende severdigheter.

Jobben som guide påvirkes ofte av sesongene. Som guide kan du vise turistene rundt i buss, i båt, til fots eller med sykkel. En guide har ofte mer spesialkunnskap om et sted enn en reiseleder, som hovedsakelig følger turistene rundt på forskjellige steder. En guide kan ha et museum eller en bedrift som sitt spesialfelt. 

Du kan også jobbe som guide i naturen og fjellet, for eksempel frakte en gruppe mennesker opp på et fjell. Da må du har mye erfaring og være vant til å ferde i naturen i all slags vær. 

Guider kan også lede fjellturister til høye fjelltopper, men dette er en helt annen type guide. Det kan for eksempel være snakk om tindevegledere. De er eksperter på klatring, brevandring, fjellskigåing, bratt skiskjøring og skredvurdering. 

 

Du kan ta guidekurs gjennom ulike private tilbydere. Dersom du vil arbeide i utlandet (charter-turisme), har de ulike firmaene egne guide-kurs.

Oversikt over utdanningssteder innen guide

Du kan også utdanne deg innen reiseliv både gjennom videregående opplæring og høyere utdanning.

Du kan også utdanne deg som tindevegleder. 

En guide jobber ofte frilans og kan få oppdrag fra reisebyråer, destinasjonsselskaper eller reiseledere. Museer har ofte egne guider ansatt på sesongbasis. De største byene i Norge har egne formidlingssentraler som organiserer og bestiller guideoppdrag. Ofte er de tilknyttet stedets destinasjonsselskap.

I enkelte tilfeller jobber guider også med forretningsreisende. Turen tilpasses da ofte ønsket tema. Som guide i naturen er det vanlig å være ansatt i et guidefirma, eller at du selv har startet firmaet. 

Som guide kan du få jobb både i Norge og i utlandet.

Som guide bør du ha bred kunnskap om de områdene du skal guide i. Du bør kunne mye om kultur, historie, arkitektur og samfunnskunnskap. I tillegg må guiden ha gode språkkunnskaper og gjerne mestre flere fremmedspråk. En guide må være serviceorientert, ha god stedssans, god hukommelse og god menneskeforståelse. Det settes pris på entusiasme og en god fortellerstemme. 

 

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no