Fysiker

En fysiker arbeider med fenomener og krefter som oppstår mellom materie og objekter både rundt oss i hverdagen og i universet. Fysikk er grunnlag for mange fag, og dermed kan fysikere jobbe innenfor flere områder, som for eksempel medisin og elektronikk. Fysikere kan forske på alt fra fornybar energi til hva som skjer i hjernen vår.

Vanlige arbeidsoppgaver for en fysiker:

  • lage og teste modeller for å beskrive fysiske fenomener i naturen
  • lage og teste modeller for kompliserte prosesser innen industri og teknologi
  • utvikle nye instrumenter og måleteknikker, blant annet for anvendelser innen medisin, miljøovervåking og energiteknologi

Fysikeren bruker vitenskapelige metoder som eksperimenter, teoretiske modeller og matematiske simuleringer i arbeidet sitt.

For å bli fysiker må du ta en femårig mastergrad i fysikk. Den består av en treårig bachelorgrad i fysikk, og deretter to år på et mastergradsstudium, eller du kan studere til en femårig integrert mastergrad innen mer anvendte områder av fysikken.

Som fysiker kan du jobbe både i det offentlige og i det private næringslivet. Mange jobber i ulike teknologibedrifter, i oljebransjen eller i private konsulentfirmaer. Fysikere kan jobbe i det offentlige, i ulike departementer og direktorater, i undervisningsstillinger ved videregående skoler eller ved høgskoler og universitet. Fysikere jobber også i IT-bransjen.

Som fysiker har du evne til abstrakt tenkning. Du har interesse for konkrete løsninger, og må like å jobbe systematisk og nøyaktig. Du bør like matematikk og løse problemer.

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no

Skip to main content