Barnehagelærer


Barnehagen er en arena for lek og læring. En dag i barnehagen består av både leking og pedagogiske aktiviteter.

Vanlige arbeidsoppgaver for en barnehagelærer:

  • lede det daglige arbeidet med planlegging, gjennomføring, dokumentasjon, vurdering og utvikling av barna og barnegruppen
  • leke og være sammen med barna
  • stimulere barns fantasier og skapertrang gjennnom ulike aktiviteter
  • ha det pedagogiske ansvaret på avdelingen eller barnehagen

Som barnehagelærer må du se barnets individuelle mål og kan hjelpe det enkelte barn med å nå dette målet, i tillegg til å gi barnet mestringsopplevelser.

For å jobbe i barnehage må du fremlegge tilfredsstillende politiattest. Yrket het tidligere førskolelærer.

En som har barnehagelærerutdanning kan både jobbe som barnehagelærer og som pedagogisk leder i en barnehage. Du kan også bli styrer i barnehagen, både i private og kommunale barnehager, dersom du har barnehagelærerutdanning. 

Med ett års relevant videreutdanning er du kvalifisert til å undervise 1.–4. trinn i grunnskolen. Du kan også arbeide i skolefritidsordningen og andre barnerelaterte virksomheter, som for eksempel innen barnevernet.

Som barnehagelærer kan du gå over i rådgivende, administrative eller ledende stillinger innenfor kommunal og statlig virksomhet. 

 

Barnehagelæreren har en variert arbeidsdag, og må like å samarbeide med andre. Du må også ha mot til å ta de vanskelige samtalene når situasjonen krever dette, noe som krever evne til å kommunisere og å være tydelig.

Som barnehagelærer må du kunne skape tillit, og jobbe for trivsel og godt samspill mellom barna.

 

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no

Skip to main content