Elektroingeniør

En elektroingeniør jobber med teknologi og bidrar til at vår moderne hverdag er mulig og i stadig utvikling. En elektroingeniør jobber med strøm og signaler. 

Mye av det vi omgir oss med i hverdagen har en elektroingeniøren vært involvert i, som for eksempel telefon, bensinpumpe eller strekkodeleser. En del elektroingeniører jobber i oljeindustrien, enten med elektriske offshoreanlegg eller med oppgaver knyttet til det å styre plattformene fra land.

Elektroingeniører har som regel spesialisering innenfor et felt, som for eksempel automatiseringsteknikk, elektronikk, elkraftteknikk eller kommunikasjonsteknologi.

Vanlige arbeidsoppgaver for elektroingeniøren:

  • planlegge og prosjektere
  • konstruere og utvikle
  • drifte og vedlikeholde

I tillegg kan service, kundekontakt, transport, administrasjon og andre ikke-tekniske oppgaver være blant de daglige arbeidsoppgavene for mange elektroingeniører.

Elektroingeniører kan arbeide i databransjen eller andre høyteknologiske bedrifter. Mange elektroingeniører jobber med undervisning og forskning eller tilbyr rådgivingstjenester.

Elektroingeniører i oljebransjen kan arbeide både offshore og på land.

Felles for ingeniørutdanningene er at du må være flink i realfag, spesielt matematikk og fysikk. I tillegg bør du ha interesse for utvikling og bruk av teknologi og du bør være interessert i å utvikle nye løsninger. Enkelte jobber kan også kreve at du er mobil siden jobben kan innebære arbeid på forskjellige prosjekter i både inn- og utland.

 

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no

Skip to main content