Faglærer

En faglærer er en lærer med spesiell kompetanse innen et fagfelt. Det kan for eksempel være musikk, formgiving, kroppsøving, naturfag, heimkunnskap eller andre skolefag.

Du kan også bli faglærer i yrkesfag, innenfor en rekke ulike fagfelt, alt fra bygg- og anleggsteknikk til helse- og oppvekstfag. Mange faglærere i yrkesfag har erfaring i yrket de underviser i.

Faglærere skal legge til rette undervisningen så det blir lett for alle elevene å lære, utvikle seg og få gode holdninger. Når enkeltelever trenger ekstra hjelp, skal du bidra til å få laget et pedagogisk opplegg som gjør det enklere for disse barna å lære. Dette kan gjerne gjøres i samarbeid med en spesialpedagog. Som lærer må du også håndtere mange ulike situasjoner, for eksempel mobbing.

Som faglærer skal du forberede, gjennomføre og vurdere undervisning på bakgrunn av mål og ambisjoner i læreplanene i faget du underviser i.

Faglæreren samarbeider tett med andre lærere, rektor, undervisningsinspektør, avdelingsleder og andre ansatte ved skolen. Det er også viktig å ha et godt samarbeid med foreldre.

Det finnes treårig yrkesfaglærerutdanning og treårig faglærerutdanning ved landets universitet og høgskoler. Du kan også studere et fagfelt på høgskole (på minst bachelornivå), og deretter ta ettårig praktisk-pedagogisk utdanning.

Faglærerutdanning i yrkesfag bygger på fagbrev, svennebrev eller tilsvarende yrkesutdanning fra videregående opplæring og minimum to års relevant yrkespraksis etter fagutdanningen.

Primært jobber faglæreren i grunnskolen, videregående skoler, opplæringskontor, folkehøgskoler og i voksenopplæringen. Men det finnes også andre arbeidsplasser som trenger pedagogisk eller annen faglig kompetanse som faglæreren innehar.

Som lærer er det viktig at du liker å jobbe med mennesker og takle godt at arbeidshverdagen ofte er litt uforutsigbar. Du må ha evnen til å se elevene som en gruppe som skal fungere godt sammen, og styrke hverandre. Samtidig må læreren klare å se hver enkelt elev sine evner, interesser og behov. Bare sånn kan lærere tilby et godt klassemiljø og et godt grunnlag for læring. Det er også viktig å holde seg oppdatert i forhold til ny tilgjengelig kunnskap og forskning på området.

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata. Les mer om hvordan utdanning.no samler inn lønnsstatistikk.

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no

Skip to main content