Bokhandler

En bokhandler har en viktig oppgave som kunnskapsformidler. Gjennom veiledning og inspirasjon bidrar du til å øke leseinteressen blant kundene. Som bokhandler skal du tilby kundene både populære bøker som mange leser, og gi spesielt interesserte lesere hjelp til å finne store leseropplevelser innenfor sine interesser.

Du må ha kunnskap om:

  • ulike typer litteratur og forfattere
  • ulike sjanger som samtidslitteratur, populærlitteratur, norsk og utenlandsk litteratur og barne- og ungdomslitteratur
  • ledelse, forlagsdrift, forretningsjuss, markedsføring, butikkdrift og økonomistyring
  • forlagsdrift
  • hvordan de viktigste leverandører tenker og arbeider
  • prosessen fra manus til ferdig bok
  • juridiske områder som for eksempel opphavsrett

I tillegg til bøker, forhandler bokhandleren også varer som kart, prospekter, manuskripter, tegneserier, postkort og foto. Antikvarbokhandleren selger antikvariske, brukte og nye, bøker.

Bokhandleren må også forholde seg til en rekke lover om kjøp og salg, blant annet kjøpsloven, angrefristloven og markedsføringsloven. I tillegg må en bokhandler forholde seg til Bokavtalen, en avtale som regulerer omsetning av bøker.

Det er ingen formelle utdanningskrav for å være bokhandler.

For å bli bokhandler kan du gå på Fagskolen for bokbransjen, som er en stiftelse under Den norske bokhandlerforeningen. Fagskolen er et deltidsstudium.

Et annet mulig utdanningsløp er å ta fagbrev i salgsfaget i videregående opplæring

Som bokhandler kan du jobbe i bokhandel, i antikvariater, i bokklubber, med netthandel, i forlag, på bibliotek eller i skoleverket.

Som bokhandler må du har interesse for bøker og litteratur. Sosiale ferdigheter og god kommunikasjonsevne er viktige egenskaper i møte med kundene. Du må ha økonomisk sans og gode språkkunnskaper.

Det er vanskelig å anslå noe eksakt lønnsnivå for bokhandlere. Lønnsnivået varierer en del avhengig av blant annet hvor du er ansatt og hvor godt bokhandelen drives.

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no