Barnesykepleier

En barnesykepleier er en sykepleier med videreutdanning som pleier syke nyfødte, barn og ungdom i alderen 0–18 år.

Barnesykepleieren bidrar til at barn og unge mestrer sykdom og funksjonssvikt. Å ivareta og kommunisere med foreldre og søsken er også en viktig oppgave. 

En barnesykepleier tar vare på barn og unge som:

  • fødes for tidlig
  • fødes med sykdom eller utviklingsavvik
  • utsettes for ulykker
  • er rammet av akutt eller kritisk sykdom
  • utredes for, eller har fått en forverring av, langvarig eller kronisk sykdom
  • har en funksjonsnedsettelse
  • lever under forhold som gir psykiske, fysiske eller sosiale utviklingsforstyrrelser eller skader

Barnesykepleieren har kunnskap om sammenhengen mellom helse, alder og sykdom, og er en av flere typer spesialsykepleiere. Arbeidsoppgavene kan variere ut fra hvor du jobber og etter hvilken fordypning du har. Du må ha autorisasjon som sykepleier for å kunne bli barnesykepleier.

For å bli barnesykepleier må du først ta en treårig bachelorgrad i sykepleie. Deretter må du ta en videreutdanning i barnesykepleie. Det er et fulltidsstudium på 90 studiepoeng som går over tre semestre, eller et masterstudium på 120 studiepoeng. 

Opptakskravet for å bli barnesykepleier er en treårig bachelorgrad i sykepleie, norsk autorisasjon som sykepleier og minst to års relevant yrkespraksis som autorisert sykepleier.

Barnesykepleiere arbeider hovedsakelig ved nyfødt-, barne- og intensivavdelinger, poliklinikker og voksenavdelinger med sengeplasser for barn. En del barnesykepleiere jobber ved habiliteringsavdelinger, i kommunehelsetjenesten og i barne- og ungdomspsykiatrien.

Som barnesykepleier må du like barn. Du må ha gode kommunikasjonsevner, fordi du må kunne kommunisere med barn i ulike aldre og utviklingsnivå og med foreldrene deres. Du må ha god vurderingsevne og evnen til å beholde roen i stressede eller akutte situasjoner.

 

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no