Arkeolog

På feltarbeid undersøker arkeologen et arkeologisk felt, som kan være alt fra byer og boplasser til havbunnen. For å forstå samfunnet og utviklingen er samspillet mellom mennesker og miljø viktig. Arkeologen kan gjøre funn, det vil si rester av hus og byer, gjenstander eller andre spor etter mennesker som har levd før oss.

Arkeologen analyserer funnene for å fastslå hvor gammelt funnet er, hvordan det er brukt, hvem som har brukt det og så videre. Etter at funnene er registrert og analysert, begynner det teoretiske arbeidet med å utforme og offentliggjøre funnene i rapporter og avhandlinger.

Vanlige arbeidsoppgaver for en arkeolog:

  • gjøre arkeologiske utgravninger eller registreringer av eldre levninger
  • beskrive og analysere funn
  • beskrive kulturen og samfunnet for tidsepoken et funn er datert til

Alle arkeologiske kulturminner blir fredet. Arkeologene blir derfor ofte brukt når det planlegges bygging av hus, veier og annet.

Arkeologer kan ha varierte arbeidsoppgaver. Du kan jobbe med for eksempel regional utvikling, kulturminnevern, byplanlegging, undervisning og forskning.

Arkeologer kan ofte ha andre stillingstitler, som konservator, konsulent, rådgiver eller førsteamanuensis. Dette avhenger av hvor du er ansatt.

Arkeologer arbeider ofte som forskere ved et museum, i kommuner, direktorater eller departementer eller ved utdanningsinstitusjoner.

De siste årene har arbeidsmarkedet for arkeologer endret seg, og det har blitt vanskeligere å få seg fast og relevant jobb innen faget. 

Som arkeolog er du selvsagt interessert i historie. Yrket stiller krav til ordenssans, nøyaktighet, samarbeidsevne, praktisk håndlag og analytiske ferdigheter. 

 

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no

Skip to main content