Apoteker

Som apoteker drifter du apoteket og sørger for at kravene til apotekets virksomhet oppfylles. Apotekeren har ansvar for den faglige og økonomiske driften ved apoteket, og det overordnede ansvaret for apotekets ansatte: apotekteknikere og farmasøyter.

Vanlige arbeidsoppgaver for en apoteker:

  • ansvar for de ansatte, for eksempel rekruttering og personalledelse
  • opplæring av nytt personale og videreutvikling av ansatte
  • være oppdatert på apotekbransjen
  • administrative arbeidsoppgaver, eksempelvis innen økonomi

I tillegg har apotekeren vanlige farmasøytoppgaver, og må ha kunnskap om legemidler. Blant annet om hvordan de framstilles, hvordan de virker på kroppen og hvordan legemidler brukes ved forebygging og behandling av sykdom. 

Som apoteker må du være forberedt på å jobbe turnus. Apotekeren har autorisasjon som helsepersonell, som gis av Helsedirektoratet

For å bli apoteker kreves mastergrad i farmasi, autorisasjon som provisorfarmasøyt og to års relevant yrkespraksis etter endt utdanning.

Som apoteker jobber du på et apotek.

Som apoteker jobber du både med kunder og ansatte, og du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Du bør ha god arbeidskapasitet og gjennomføringsevne. I tillegg bør du være strukturert, serviceinnstilt og kvalitetsbevisst. 

 

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no


Relaterte utdanninger