Apoteker

En apoteker er den øverste lederen i et apotek. Som apoteker drifter du apoteket hver dag og sørger for at kravene til apotekets virksomhet oppfylles. Apotekeren har ansvar for den faglige og økonomiske driften ved apoteket, og det overordnede ansvaret for apotekets ansatte: apotekteknikere, provisorfarmasøyter og reseptarfarmasøyter.

En apoteker må ha kunnskap om:

  • hvordan legemidler framstilles
  • hvordan legemidlene virker inn på kroppen
  • hvordan legemidler brukes ved forebygging og behandling av sykdom

Apotekeren har autorisasjon som helsepersonell.

Se også farmasøyt.

Som apoteker leder du et apotek.

Som apoteker må du ha gode lederegenskaper. Du bør like utfordringer, være strukturert, ryddig, serviceinnstilt og kvalitetsbevisst. Du må kunne kommunisere godt med både ansatte, kunder i apoteket og helsepersonell.

 

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no