Ambulansearbeider

Ambulansearbeideren jobber med akuttmedisin og er et bindeledd mellom pasienten, sykehuset og annen helsetjeneste. Som ambulansearbeider er du i beredskap til å rykke ut ved akutt sykdom eller skade.

Vanlige arbeidsoppgaver for ambulansearbeideren:

  • rykke ut og transportere pasienter mellom forskjellige institusjoner innen helsevesenet
  • gjennomføre akuttmedisinsk behandling
  • undersøke og identifisere svikt i vitale organfunksjoner hos pasienter
  • pleie, vise omsorg og kommunisere med pasienter
  • vurdere alvorlighetsgrad og prioritere i situasjoner hvor flere er skadd
  • rapportere og dokumentere pasientopplysninger
  • kvalitetssjekke og vedlikeholde utrykningskjøretøy og medisinsk utstyr

Ved akutt sykdom kan ambulansearbeiderne være de første personene pasienten kommer i kontakt med. Som fagarbeider gjenkjenner du tegn og symptomer for å gi riktig behandling. Det kan være langt til nærmeste sykehus, og den medisinske hjelpen ambulansepersonale utfører kan være avgjørende for pasientens liv.

På oppdrag samarbeider ambulansearbeideren tett med politi, brannvesensykepleiere og leger.

Ambulansearbeider er en beskytte tittel og du må ha autorisasjon fra Helsedirektoratet

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring. 

Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet) og Nord Universitet har bachelorstudier i prehospitalt arbeid (paramedic). De som fullfører disse studiene, har hittil også fått autorisasjon som ambulansearbeider. UiT Norges arktiske universitet tilbyr også fra høsten 2018 bachelor i paramedisin.

I dag drives og eies nesten alle ambulansetjenester av det offentlige gjennom helseforetakene i landet. Det finnes bare noen få private ambulansetjenester. 

Videre er det mulig å arbeide offshore, i humanitære organisasjoner og i kriseområder. Mer spesifikt kan ambulansearbeideren utøve faget sitt ved ulike transportmidler, som bil, båt og fly, og jobbe som AMK-operatør (akuttmedisinsk kommunikasjonssentral).

Som ambulansearbeider må du ha både teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter. Du må kunne jobbe i team, i tillegg til å jobbe selvstendig. Ambulansearbeideren bør være i god fysisk og psykisk form. Du må kunne ta ansvar og raske beslutninger, og du må være flink til å kommunisere med kolleger og pasienter. Arbeidet krever også god faglig kunnskap og høy etisk standard. Det stilles krav til god vandel.

 

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no