Lærer- og pedagogikkfag Tilbake til EVU-startsiden >>Nett-/samlingsbaserte studieprogram
300 stp. Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn - master
300 stp. Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn - master


Kurs og enkeltemner
30 stp. Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager (VID-6332)
H–2021  Tromsø   
30 stp. Videreutdanning - Undervisning i samisk som andrespråk (VID-6072)
H–2021  Kirkenes    Annet    Alta    Storslett
15 stp. Matematikk 1 for 5.-10. trinn, del 2 (VID-6045)
V–2021  Tromsø   
30 stp. Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager (VID-6332)
V–2021  Tromsø   
10 stp. Sosiale og emosjonelle vansker (PED-6103)
V–2021  Harstad
10 stp. Systematisk begrepsundervisning i teori og praksis del 1 (PED-6106)
V–2021  Harstad
30 stp. Videreutdanning - Undervisning i samisk som andrespråk (VID-6072)
V–2021  Kirkenes    Annet    Alta    Storslett
Nett- og samlingsbaserte kurs
10 stp. Barn og unge med læringsutfordringer (PED-3030)
H–2021
15 stp. Engelsk 2 for 5.-10. trinn, del 1 (VID-6086)
H–2021
10 stp. Inkludering og tilpasset opplæring (PED-3031)
H–2021
10 stp. Innovasjon, utviklingsarbeid og prosjektledelse i spesialpedagogisk arbeid (PED-3032)
H–2021
10 stp. Kultursensitivitet i et spesialpedagogisk perspektiv (PED-6112)
H–2021
15 stp. Matematikk 2 for 5.-10. trinn, del 1 (VID-6046)
H–2021
15 stp. MatematikkMOOC - Matematikk for lærere 1 1-10., Emne 1 (VID-6082)
H–2021
10 stp. Spesialpedagogiske perspektiver og grunnlagsproblematikk (PED-3034)
H–2021
10 stp. Systematisk begrepsundervisning i teori og praksis, del 2 (PED-6111)
H–2021
15 stp. Veilederutdanning for lærere i skole og barnehage. Grunnmodul (PED-6341)
H–2021
15 stp. Veiledning for lærere i skole og barnehage del 1 (PED-6335)
H–2021
15 stp. Veiledning for lærere i skole og barnehage, del 2 (PED-6336)
H–2021
30 stp. Veiledning for praksislærere i barnehagen (PED-6327)
H–2021
15 stp. Veiledning for yrkesfaglærer (VID-6039)
H–2021
15 stp. Engelsk 1 for 1-7 trinn, del 1 (VID-6090)
V–2021
15 stp. Engelsk 1 for 1-7 trinn, del 2 (VID-6091)
V–2021
15 stp. Engelsk 1 for 5-10 trinn, del 2 - Kultur, samfunn og litteratur (ENG-6011)
V–2021
15 stp. Grunnleggende ferdigheter med yrkesfaglig fokus, del 2 (VID-6134)
V–2021
15 stp. Matematikk 1 for 1.-7. trinn, del 2 (VID-6043)
V–2021
15 stp. Matematikk 2 for 1-7 trinn, del 2 - MatematikkMOOC (VID-6054)
V–2021
15 stp. Matematikk 2 for 5-10 trinn, nettbasert, del 2 (VID-6058)
V–2021
15 stp. Matematikk 2 for 5.-10. trinn, del 2 (VID-6047)
V–2021
15 stp. Norsk 2 for 5-10 trinn, del 2: Litteraturdidaktikk (NOR-6021)
V–2021
10 stp. Samarbeid, rådgivning og veiledning i spesialpedagogisk arbeid (PED-3033)
V–2021
15 stp. Veilederutdanning for lærere i skole og barnehage – Fordypning 2 (PED-6343)
V–2021
15 stp. Veilederutdanning for lærere i skole og barnehage – Fordypning 1 (PED-6342)
V–2021
15 stp. Veiledning for lærere i skole og barnehage del 1 (PED-6335)
V–2021
15 stp. Veiledning for lærere i skole og barnehage, del 2 (PED-6336)
V–2021
30 stp. Veiledning for praksislærere i barnehagen (PED-6327)
V–2021
15 stp. Veiledning for yrkesfaglærer (VID-6039)
V–2021