Lærer- og pedagogikkfag Tilbake til EVU-startsiden >>Fullstendig oversikt over etter- og videreutdanningstilbud ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Nett-/samlingsbaserte studieprogram
300 stp. Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn - master
300 stp. Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn - master


Kurs og enkeltemner
30 stp. Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager (VID-6332)
H–2022  Tromsø   
30 stp. Videreutdanning - Undervisning i samisk som andrespråk (VID-6072)
H–2022  Kirkenes    Annet    Alta    Storslett
10 stp. Education in Emergencies (PED-6021)
V–2022  Tromsø   
30 stp. Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager (VID-6332)
V–2022  Tromsø   
30 stp. Videreutdanning - Undervisning i samisk som andrespråk (VID-6072)
V–2022  Kirkenes    Annet    Alta    Storslett
Nett- og samlingsbaserte kurs
15 stp. Grunnleggende ferdigheter med yrkesfaglig fokus, del 1 (VID-6034)
H–2022
15 stp. Matematikk 1 for 1.-7. trinn, del 1 (VID-6042)
H–2022
15 stp. Matematikk 2 for 5.-10. trinn, del 1 (VID-6046)
H–2022
15 stp. MatematikkMOOC - Matematikk for lærere 1 1-10., Emne 2 (VID-6083)
H–2022
15 stp. MatematikkMOOC - Matematikk for lærere 1 1-10., Emne 1 (VID-6082)
H–2022
10 stp. Minoritetspedagogikk i et spesialpedagogisk perspektiv (PED-6105)
H–2022
10 stp. Sosiale og emosjonelle vansker (PED-6103)
H–2022
10 stp. Spesialpedagogiske perspektiver og grunnlagsproblematikk (PED-3034)
H–2022
15 stp. Veilederutdanning for lærere i skole og barnehage. Grunnmodul (PED-6341)
H–2022
30 stp. Veiledning for praksislærere i barnehagen (PED-6327)
H–2022
10 stp. Autismeforstyrrelser (PED-6110)
V–2022
15 stp. Engelsk 2 for 5.-10. trinn, del 2 (VID-6087)
V–2022
15 stp. Matematikk 1 for 1.-7. trinn, del 2 (VID-6043)
V–2022
15 stp. Matematikk 2 for 5.-10. trinn, del 2 (VID-6047)
V–2022
10 stp. Multifunksjonshemming (PED-6109)
V–2022
10 stp. Samarbeid, rådgivning og veiledning i spesialpedagogisk arbeid (PED-3033)
V–2022
15 stp. Veilederutdanning for lærere i skole og barnehage – Fordypning 2 (PED-6343)
V–2022
15 stp. Veilederutdanning for lærere i skole og barnehage – Fordypning 1 (PED-6342)
V–2022
15 stp. Veiledning for lærere i skole og barnehage del 1 (PED-6335)
V–2022
15 stp. Veiledning for lærere i skole og barnehage, del 2 (PED-6336)
V–2022
30 stp. Veiledning for praksislærere i barnehagen (PED-6327)
V–2022
15 stp. Veiledning for yrkesfaglærer (VID-6039)
V–2022