Medisin og helsefag Tilbake til EVU-startsiden >>Videreutdanninger
180 stp. Spesialistutdanning i kjeveortopedi
Tromsø
300 stp. Spesialistutdanning i oral kirurgi og oral medisin
Tromsø
120 stp. Velferdsendring - erfaringsbasert master
Harstad
30 stp. Videreutdanning i krisehåndtering og traumebehandling
Tromsø   
30 stp. Videreutdanning i rus og psykisk helse
Tromsø   
30 stp. Videreutdanning om vold i nære relasjoner
Tromsø   
80 stp. Videreutdanningsemner i spesialpedagogikk
Harstad


Nett-/samlingsbaserte studieprogram
180 stp. Sykepleie (deltid) - bachelor


Kurs og enkeltemner
180 stp. Spesialistutdanning i kjeveortopedi (ODO-6300)
H–2021  Tromsø   
10 stp. Veiledningskompetanse for helse - eller sosialvitenskapelig utdanning og helsetjeneste (HEL-6332)
H–2021  Tromsø   
10 stp. Veiledningskompetanse for helsevitenskapelige utdanninger og helsetjenestene (HEL-6331)
H–2021  Digitalt    Harstad    Annet    Tromsø
6 stp. Animal Experimentation for Researchers (HEL-6320)
V–2021  Tromsø   
180 stp. Spesialistutdanning i kjeveortopedi (ODO-6300)
V–2021  Tromsø   
180 stp. Spesialistutdanning i klinisk odontolgi (ODO-6302)
V–2021  Tromsø   
10 stp. Veiledningskompetanse for helse - eller sosialvitenskapelig utdanning og helsetjeneste (HEL-6332)
V–2021  Tromsø   
10 stp. Veiledningskompetanse for helsevitenskapelige utdanninger og helsetjenestene (HEL-6331)
V–2021  Digitalt    Harstad    Annet    Tromsø
15 stp. Videreutdanning i kollegaveiledning for NAV (SSO-6101)
V–2021  Alta    Tromsø