Medisin og helsefag Tilbake til EVU-startsiden >>Fullstendig oversikt over etter- og videreutdanningstilbud ved RKBU Nord
Videreutdanninger
180 stp. Multidisiplinær odontologi
Tromsø
180 stp. Spesialistutdanning i kjeveortopedi
Tromsø   
300 stp. Spesialistutdanning i oral kirurgi og oral medisin
Tromsø   
120 stp. Velferdsendring - erfaringsbasert master
Harstad
30 stp. Videreutdanning i krisehåndtering og traumebehandling
Tromsø   
30 stp. Videreutdanning i rus og psykisk helse
Tromsø   
30 stp. Videreutdanning om vold i nære relasjoner
Tromsø   
80 stp. Videreutdanningsemner i spesialpedagogikk
Harstad


Nett-/samlingsbaserte studieprogram
180 stp. Sykepleie (deltid) - bachelor


Kurs og enkeltemner
30 stp. Rus og psykisk helse (HEL-6102)
H–2022  Tromsø   
180 stp. Spesialistutdanning i kjeveortopedi (ODO-6300)
H–2022  Tromsø   
10 stp. Veiledningskompetanse for helsevitenskapelige utdanninger og helsetjenestene (HEL-6331)
H–2022  Digitalt    Harstad    Annet    Tromsø
30 stp. Vold i nære relasjoner (HEL-6100)
H–2022  Tromsø   
6 stp. Animal Experimentation for Researchers (HEL-6320)
V–2022  Tromsø   
180 stp. Spesialistutdanning i kjeveortopedi (ODO-6300)
V–2022  Tromsø   
10 stp. Veiledningskompetanse for helsevitenskapelige utdanninger og helsetjenestene (HEL-6331)
V–2022  Digitalt    Harstad    Annet    Tromsø
10 stp. Å jobbe i barneverntjenesten (BVE-6101)
V–2022  Harstad
10 stp. Å være leder i barneverntjenesten (BVE-6102)
V–2022  Harstad
Nett- og samlingsbaserte kurs
15 stp. Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge (samlingsbasert) (HEL-6319)
H–2022
5 stp. Forskningsmetoder (SSO-3114)
H–2022
10 stp. Innføring i idrettsvitenskap - idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet (IDR-0510)
H–2022
30 stp. Kognitiv atferdsterapi for barn og unge i kommunehelsetjenesten trinn 1 (HEL-6308)
H–2022
15 stp. Marginalisering og sosialt arbeid (SSO-3010)
H–2022
15 stp. Myndiggjørende sosialt arbeid (SSO-3030)
H–2022
30 stp. Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning (HEL-6317)
H–2022
10 stp. Profesjonelle barnesamtaler (HEL-6321)
H–2022
20 stp. Trenings- og bevegelseslære med basistrening (IDR-1522)
H–2022
10 stp. Understanding interprofessional education, learning and practice in health, welfare and social care (SSO-3113)
H–2022
15 stp. Verdi- og kunnskapsgrunnlaget i barnevernfeltet (BVE-3011)
H–2022
10 stp. Videreutdanningskurs i fysisk aktivitet og helse (IDR-6001)
H–2022
15 stp. Vitenskapsteori og etikk (BVE-3012)
H–2022
15 stp. Vitenskapsteori og forskningsetikk (SSO-3011)
H–2022
15 stp. Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge (samlingsbasert) (HEL-6319)
V–2022
5 stp. Forskningsdesign (SSO-3112)
V–2022
20 stp. Idretter 1 (IDR-1512)
V–2022
10 stp. Idrettspedagogikk og idrettspsykologi nett (IDR-1541)
V–2022
30 stp. Kognitiv atferdsterapi for barn og unge i kommunehelsetjenesten trinn 1 (HEL-6308)
V–2022
30 stp. Kognitiv atferdsterapi for barn og unge i kommunehelsetjenesten trinn 2 (HEL-6322)
V–2022
10 stp. Mangfold og utsatthet (SSO-3110)
V–2022
30 stp. Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning (HEL-6317)
V–2022
10 stp. Profesjonelle barnesamtaler (HEL-6321)
V–2022
10 stp. Videreutdanning for praksisveiledere innen barnevern og sosialt arbeid (SSO-6102)
V–2022
30 stp. Videreutdanning i foreldreveiledning (3-12 år) De Utrolige Årene (HEL-6316)
V–2022
10 stp. Videreutdanningskurs i fysisk aktivitet og helse (IDR-6001)
V–2022
10 stp. Videreutdanningskurs i fysisk aktivitet og helse (IDR-6001)
V–2022