Medisin og helsefag Tilbake til EVU-startsiden >>Nett- og samlingsbaserte kurs
15 stp. Barn i risiko (BVE-3032)
H–2021
10 stp. Examen Facultatum, idrett (IDR-0510)
H–2021
15 stp. Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge (samlingsbasert) (HEL-6319)
H–2021
30 stp. Kognitiv atferdsterapi for barn og unge i kommunehelsetjenesten trinn 1 (HEL-6308)
H–2021
30 stp. Kognitiv atferdsterapi for barn og unge i kommunehelsetjenesten trinn 2 (HEL-6322)
H–2021
10 stp. Kompetanse i praksisveiledning (HEL-6333)
H–2021
15 stp. Krisekommunikasjon og ledelse ved alvorlige hendelser (HEL-6103)
H–2021
30 stp. Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning (HEL-6317)
H–2021
15 stp. Organisasjon og ledelse (BVE-3033)
H–2021
10 stp. Profesjonelle barnesamtaler (HEL-6321)
H–2021
20 stp. Trenings- og bevegelseslære med basistrening (IDR-1522)
H–2021
10 stp. Velferdsarbeid og endringskompetanse (SSO-3012)
H–2021
10 stp. Videreutdanningskurs i fysisk aktivitet og helse (IDR-6001)
H–2021
5 stp. Vitenskapsteori (SSO-3111)
H–2021
15 stp. Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge (samlingsbasert) (HEL-6319)
V–2022
5 stp. Forskningsdesign (SSO-3112)
V–2022
20 stp. Idretter 1 (IDR-1512)
V–2022
10 stp. Idrettspedagogikk og idrettspsykologi nett (IDR-1541)
V–2022
30 stp. Kognitiv atferdsterapi for barn og unge i kommunehelsetjenesten trinn 1 (HEL-6308)
V–2022
30 stp. Kognitiv atferdsterapi for barn og unge i kommunehelsetjenesten trinn 2 (HEL-6322)
V–2022
10 stp. Kompetanse i praksisveiledning (HEL-6333)
V–2022
10 stp. Mangfold og utsatthet (SSO-3110)
V–2022
30 stp. Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning (HEL-6317)
V–2022
10 stp. Profesjonelle barnesamtaler (HEL-6321)
V–2022
30 stp. Videreutdanning i foreldreveiledning (3-12 år) De Utrolige Årene (HEL-6316)
V–2022
10 stp. Videreutdanningskurs i fysisk aktivitet og helse (IDR-6001)
V–2022
10 stp. Videreutdanningskurs i fysisk aktivitet og helse (IDR-6001)
V–2022