Ingeniør- /tekniske fag Tilbake til EVU-startsiden >>Nett- og samlingsbaserte kurs
10 stp. Applied statistical methods and data analysis (STA-3301)
H–2022
10 stp. BIM og Autodesk Revit (BYG-2802)
H–2022
10 stp. Bearbeiding inkl måleteknikk og materiallære (MAS-2500)
H–2022
5 stp. Beregningsorientert programmering (TEK-1500)
H–2022
5 stp. Bildebehandling (STE-2602)
H–2022
10 stp. Datakommunikasjon og sikkerhet (DTE-2507)
H–2022
10 stp. Datamaskingrafikk (DTE-2800)
H–2022
10 stp. Design og strukturell analyse (MAS-2800)
H–2022
5 stp. Digital signalbehandling (STE-2601)
H–2022
5 stp. Digitalteknikk (ELE-2503)
H–2022
10 stp. Drift og vedlikehold av veger og gater (BYG-2808)
H–2022
10 stp. Driftsstyring og vedlikehold (MAS-2802)
H–2022
10 stp. Elektriske installasjoner (ETE-2801)
H–2022
5 stp. Elektronikk 1 (ELE-2502)
H–2022
10 stp. FPGA-Programmering (ELE-2801)
H–2022
10 stp. Fuel Cells and Hydrogen (PRO-2801)
H–2022
5 stp. Fysikk 2 (TEK-2801)
H–2022
10 stp. Grunnleggende byggfag (BYG-2502)
H–2022
10 stp. Grunnleggende programmering (DTE-2510)
H–2022
10 stp. Helseinformatikk (INF-3801)
H–2022
10 stp. Industriell LEAN-metodikk for produksjon og tjenester (PRO-2804)
H–2022
10 stp. Ingeniørgeologi og geoteknikk (BYG-2601)
H–2022
5 stp. Ingeniørinnovasjon i praksis (MAS-2806)
H–2022
5 stp. Ingeniørpraksis i bedrift (MAS-2805)
H–2022
10 stp. Instrumentering og prosessovervåkning (PRO-2806)
H–2022
10 stp. Introduksjon maskinlæring og AI (DTE-2602)
H–2022
5 stp. Introduksjon til elektriske kretser (ELE-2501)
H–2022
10 stp. Jernbaneteknikk, drift og vedlikehold (MAS-2803)
H–2022
10 stp. Kjemi for prosess og prosessrelatert miljøkunnskap (PRO-2501)
H–2022
10 stp. Kommunikasjonsteknikk (STE-2603)
H–2022
10 stp. Konstruksjonsteknikk II (BYG-2800)
H–2022
10 stp. Matematikk 1 (TEK-1507)
H–2022
5 stp. Matematikk 3 (TEK-2800)
H–2022
10 stp. Mekanikk 2 (MAS-2601)
H–2022
10 stp. Mineralprosessering og anvendt mineralogi (BYG-2811)
H–2022
5 stp. Operativsystemer (DTE-2505)
H–2022
10 stp. Rehabilitering av betong- og stålkonstruksjoner, og bygninger (BYG-2807)
H–2022
10 stp. Romteknologi (STE-2604)
H–2022
10 stp. Smart teknologi for assistanse, helse og velferd (DTE-2804)
H–2022
10 stp. Statikk, dynamikk og konstruksjonslære (BYG-2602)
H–2022
5 stp. Statistikk (TEK-1501)
H–2022
10 stp. Store datasystemer: Sikkerhet og analyse (DTE-2803)
H–2022
5 stp. Teknisk tegning/DAK (TEK-1503)
H–2022
5 stp. Teknisk tegning/DAK (TEK-1506)
H–2022
10 stp. Tunneldriving og sprengningsteknologi (BYG-2803)
H–2022
10 stp. Utvikling og Produksjon av Autonome Systemer (MAS-2807)
H–2022
10 stp. Vann og Avløpsteknikk II (BYG-2809)
H–2022
10 stp. Vegplanlegging og vegteknologi (BYG-2806)
H–2022
10 stp. Videregående Statikk inkl. Fokus konstruksjon (BYG-2804)
H–2022
10 stp. Videregående bergverksdrift (BYG-2805)
H–2022
10 stp. Webapplikasjoner 2 (DTE-2802)
H–2022
10 stp. Anleggs- og byggeteknikk (BYG-2605)
V–2022
10 stp. Anvendt Bergmekanikk og Ingeniørgeologi-Berg (BYG-2608)
V–2022
10 stp. Arealplanlegging og Landmåling IV (eiendomsmåling, eiendomsrett, prosesser og roller) (BYG-2607)
V–2022
10 stp. BIM Samhandlingsprosess (BYG-2612)
V–2022
10 stp. Byggadministrasjon og prosjektstyring (BYG-2610)
V–2022
5 stp. C++ Programmering (DTE-2600)
V–2022
10 stp. Databaser og webapplikasjoner 1 (DTE-2509)
V–2022
10 stp. Elektrisitetslære (ETE-2501)
V–2022
5 stp. Elektronikk 2 (ELE-2600)
V–2022
5 stp. Elektronikk for prosessteknologi (PRO-2614)
V–2022
10 stp. Elektroteknikk og automasjonsteknikk (MAS-2602)
V–2022
10 stp. Entreprenørskap, økonomi og organisasjon (TEK-1518)
V–2022
5 stp. Fysikk (TEK-1504)
V–2022
10 stp. Gruvedrift og Mineralressurser (BYG-2609)
V–2022
10 stp. Ingeniørmekanikk (TEK-2501)
V–2022
5 stp. Innføring i prosessteknologi (PRO-2613)
V–2022
5 stp. Kjemi (TEK-1505)
V–2022
10 stp. Kjemiteknikk og statistisk prosesskontroll (PRO-2607)
V–2022
10 stp. Kommunikasjonsteknikk (STE-2603)
V–2022
10 stp. Konstruksjonselementer, standarder og kvalitetsstyring (MAS-2604)
V–2022
10 stp. Konstruksjonsteknikk I (BYG-2604)
V–2022
10 stp. Lineære systemer og reguleringsteknikk (STE-2605)
V–2022
10 stp. Matematikk 2 (TEK-1516)
V–2022
10 stp. Mekanikk og Fluidmekanikk (BYG-2503)
V–2022
10 stp. Programmering for mobil (DTE-2603)
V–2022
5 stp. Satellittdesign (STE-2600)
V–2022
10 stp. Systemutvikling (DTE-2604)
V–2022
10 stp. Veg- og VA-teknikk (BYG-2606)
V–2022
10 stp. Videregående programmering (DTE-2511)
V–2022