Samfunns- og jussfag Tilbake til EVU-startsiden >>Nett- og samlingsbaserte kurs
30 stp. Frivillig arbeid - nettbasert (SOS-1030)
H–2021
10 stp. GENI - Negotiations and consultations in Northern and Indigenous Areas (IND-3014)
H–2021
10 stp. Introduction to multidisciplinary studies (BNS-1001)
H–2021
10 stp. Introduction to the Circumpolar World (BNS-1002)
H–2021
10 stp. Kultur, fritid og frivillig arbeid (SOS-6008)
H–2021
20 stp. Nettbasert bachelorgradsoppgave (SOS-2003)
H–2021
10 stp. Northern Governance (STV-3040)
H–2021
15 stp. Organisasjonsmodeller og prosesser i offentlig sektor (STV-3033)
H–2021
10 stp. Organisasjonsteori: Analyse av moderne organisasjoner (STV-6015)
H–2021
10 stp. Peoples and Cultures of the Circumpolar World (BNS-1003)
H–2021
10 stp. Plan, kultur og næring (SPL-1001)
H–2021
10 stp. Politisk analyse (STV-1000)
H–2021
10 stp. Samfunnsvitenskapelig metode - Nettbasert (SVF-1051)
H–2021
30 stp. Stedsutvikling (SPL-6000)
H–2021
5 stp. The Arctic Council and the Indigenous Permanent Participants (IND-3015)
H–2021
10 stp. Contemporary Issues of the Circumpolar World II: Politics (BNS-1006)
V–2022
10 stp. Contemporary issues of the Circumpolar World I: Economy (BNS-1005)
V–2022
10 stp. Land and Environment of the Circumpolar World (BNS-1004)
V–2022
20 stp. Lederskap i offentlig sektor (STV-3034)
V–2022
10 stp. Makroøkonomisk analyse og økonomisk politikk (SOK-1010NETT)
V–2022
10 stp. Mikroøkonomi: Økonomisk atferd, markeder og priser (SOK-1002NETT)
V–2022
20 stp. Nettbasert bachelorgradsoppgave (SOS-2003)
V–2022
10 stp. Samfunnsvitenskapelig metode - Nettbasert (SVF-1051)
V–2022
10 stp. Sammenlignende europeisk politikk (STV-1003)
V–2022
30 stp. Stedsutvikling (SPL-6000)
V–2022