Musikk-, kunst- og humanistiske fag Tilbake til EVU-startsiden >>Videreutdanninger
30 stp. Instrument 2
Tromsø   
15 stp. Orgelspill og orgelimprovisasjon
Tromsø   


Nett-/samlingsbaserte studieprogram
30 stp. Historie - nettbasert førstesemesterstudium
30 stp. Kunsthistorie - nettbasert førstesemesterstudium


Nett- og samlingsbaserte kurs
20 stp. Digital dokumentasjonsforvaltning og arkiv (MDV-1209)
H–2022
10 stp. Examen facultatum ved HSL-fakultetet - nettbasert (EXF-0712)
H–2022
10 stp. Examen philosophicum, nettbasert (FIL-0702)
H–2022
10 stp. Forskningsfordypning etter mastergrad (HIS-6300)
H–2022
10 stp. Grunnkurs i kvensk (KVE-0100)
H–2022
10 stp. Grunnkurs i spansk språk (SPA-0100)
H–2022
10 stp. Introduksjon i historie. Hvordan historie blir til. Nettvariant. (HIS-1050)
H–2022
10 stp. Kulturforflytninger i spanskspråklig litteratur (SPA-3113)
H–2022
10 stp. Kunsten å se: nettbasert innføringsemne i kunsthistorie (KVI-0100)
H–2022
10 stp. Kvinnestemmer i spanskspråklig kultur (SPA-2114)
H–2022
10 stp. La oss snakke finsk kultur (FIN-2022)
H–2022
10 stp. La oss snakke kvensk kultur (KVE-2022)
H–2022
10 stp. Nordisk litteraturvitenskap: Litteratur og etikk (NOR-3662)
H–2022
10 stp. Norge og den andre verdenskrigen (HIS-1025)
H–2022
15 stp. Norsk som andrespråk (NOR-6004)
H–2022
10 stp. Praktisk skriveferdighet og tekstkunnskap (KVE-2020)
H–2022
10 stp. Samisk litteraturvitenskap: Moderne prosa (SAM-3116)
H–2022
10 stp. Samisk språkhistorie (SAM-3011)
H–2022
10 stp. Sosiolingvistikk (NOR-3032)
H–2022
10 stp. Spansk i arbeidslivet (SPA-2014)
H–2022
10 stp. Spansk syntaks og pragmatikk (SPA-3015)
H–2022
10 stp. Spanskspråklig media- og journalistprosa (SPA-2113)
H–2022
15 stp. Tysk for 5-10. trinn, nivå 1 (TYS-6011)
H–2022
10 stp. Arctic Images (HIF-3211)
V–2022
10 stp. Examen facultatum ved HSL-fakultetet - nettbasert (EXF-0712)
V–2022
10 stp. Examen philosophicum, nettbasert (FIL-0702)
V–2022
10 stp. Examen philosophicum, nettbasert med samlinger (FIL-0704)
V–2022
15 stp. Flerspråklighet (NOR-6005)
V–2022
10 stp. Grammatikk i og for tyskundervisningen (TYS-2114)
V–2022
10 stp. Grunnkurs i kvensk (KVE-0100)
V–2022
15 stp. Nettbasert fordypning i spansk grammatikk og litteratur (SPA-2250)
V–2022
10 stp. Samisk litteraturvitenskap - nordsamisk: Urfolkslitteratur (SAM-2110)
V–2022
10 stp. Samisk språkkunst (SAM-1013)
V–2022
10 stp. Samisk språkvitenskap - nordsamisk: Morfosyntaks og syntaks (SAM-2015)
V–2022
10 stp. Sentrale temaer fra spansk gullalder (SPA-3114)
V–2022
10 stp. Sentrale verk i spanskspråklig litteratur (SPA-2111)
V–2022
10 stp. Spansk morfologi og leksikologi (SPA-3014)
V–2022
10 stp. Språk og tekst i sosiale medier (HIF-2043)
V–2022
10 stp. Teori og metode (KVI-1015)
V–2022
15 stp. Tysk for 5-10. trinn, nivå 2 (TYS-6012)
V–2022
10 stp. Utvikling av finsk skriftspråk (FIN-3017)
V–2022