Informasjon om studiet, opptakskrav og søknad om opptak  finner du ved å klikke deg inn på hvert enkelt studietilbud nedenfor.

Vi gjør oppmerksom på at oversikten oppdateres fortløpende.

HELSE- OG SOSIALFAG
Videreutdanning i krisehåndtering og traumebehandling Søknadsfrist:
15.04.2017
Studiested:
Narvik
Kontaktperson: Ole Greger Lillevik

Videreutdanning om vold i nære relasjoner og aggresjonsproblematikk

Søknadsfrist:
15.04.2017
Studiested:
Tromsø
Kontaktperson: Ole Greger Lillevik
Videreutdanning i rus og psykiske lidelser Søknadsfrist:
15.04.2017
Studiested:
Narvik
Kontaktperson: Ole Greger Lillevik
Videreutdanning i migrasjonsfaglig kompetanse

Søknadsfrist:

01.11.2017
Studiested:
Harstad
Kontaktperson: Linda Pettersen
LÆRERUTDANNING OG UTDANNINGER I PEDAGOGIKK
Etter og videreutdanning ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Søknadsfrist:
se oversikten
Studiested: Tromsø
TEKNOLOGIFAG, INGENIØRFAG OG SIKKERHETSFAG
Videreutdanning i datateknikk Søknadsfrist:
15.04.2017
Studiested:
Narvik
Kontaktperson: Inger Karlsen
VID-6011 Ulykkesgranskning Søknadsfrist:
01.03.2017
Studiested:
Tromsø
Kontaktperson: Kristine Lind-Olsen
FLY-6304 Anvendt Human factors og luftfartspsykologi Søknadsfrist:

17.02.2017

Studiested:
Tromsø
Kontaktperson: Kristine Lind-Olsen
Skip to main content