Informasjon om studiet, opptakskrav og søknad om opptak  finner du ved å klikke deg inn på hvert enkelt studietilbud nedenfor.

Vi gjør oppmerksom på at oversikten oppdateres fortløpende.

NATURVITENSKAPELIGE OG TEKNOLOGISKE FAG
FYS-6001 Astronomy for teachers Søknadsfrist: 01.06.18 Studiested: Tromsø Kontaktperson: Marit Hillestad
SAMFUNNSFAG
SVF-6001 Samisk kulturkunnskap Søknadsfrist: 01.08.18 Studiested: Tromsø Kontaktperson: Isak Måseide
MEDISIN, HELSE- OG SOSIALFAG
HEL-6331 Veiledningskompetanse for helsevitenskapelige utdanninger og helsetjenestene 01.06.18 Tromsø Kontaktperson: Siri Skommesvik
LÆRERUTDANNING
VID-6203 Barns språkutvikling og språklæring, inkludert barn med norsk som andrespråk 18.05.18 Tromsø Kontaktperson: Sigurd Langseth
VID-6204 Naturfag og matematikk i barnehagen 18.05.18 Tromsø Kontaktperson: Sigurd Langseth
PED-6327 Veiledning for praksislærere i barnehagen 18.05.18 Tromsø Kontaktperson: Sigurd Langseth
VID-6332 Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehagen 18.05.18 Tromsø Kontaktperson: Sigurd Langseth
VID-6042 + VID-6043: Matematikk 1 for 1.-7. trinn, del 1 og 2. 18.05.18 Tromsø Kontaktperson: Sigurd Langseth
VID-6044 + VID-6045: Matematikk 1 for 5.-10. trinn, del 1 og 2 18.05.18 Tromsø Kontaktperson: Sigurd Langseth
VID-6046 + VID-6047: Matematikk 2 for 5.-10. trinn, del 1 og 2 18.05.18 Tromsø Kontaktperson: Sigurd Langseth
VID-6053 + VID-6054: Matematikk 2 for 1.-7.trinn, MatematikkMOOC - del 1 og 2 18.05.18 Tromsø Kontaktperson: Sigurd Langseth
VID-6050 + VID-6051: Naturfag 2 for 5.-10. trinn, del 1 og del 2. 18.05.18 Tromsø Kontaktperson: Sigurd Langseth
NOR-6020 + NOR-6021: Norsk 2 for 5.-10. trinn, del 1 og 2 18.05.18 Tromsø Kontaktperson: Sigurd Langseth
TYS-6011 + TYS-6012: Tysk 1 for 5. 10. trinn, nettbasert 18.05.18 Tromsø Kontaktperson: Sigurd Langseth

 

Skip to main content