Utveksling - en verdifull opplevelse

Avdelinga for utdanning er en del av administrasjonen ved UiT Norges arktiske universitet.

Avdelinga er en sørvisenhet for studiesøkere, studenter, forskere og resten av universitetssamfunnet.

Avdelinga består av tre seksjoner: Seksjon for internasjonalisering av studier, Seksjon for studiekvalitet og Seksjon for studieinformasjon og opptak.

Mer om avdeling for utdanning her