Studieretning:

Theoretical Chemistry

Tilhører studiet:
Studieretning:

Theoretical Chemistry

Tilhører studiet:
Studiested
Ukjent
Søknadsfrist
Søking og opptak
Slik søker du

Spørsmål om studiet
OBS! Vi gjør oppmerksom på at det til tross for korona-situasjonen ikke er noen endringer i søknadsfristene for opptaket for høsten 2020.
Foreløpig ikke tilgjengelig