Bergverkdrift og mineralteknologi - Bygg, ingeniør (nettbasert) - bachelor

STUDIESTED: Narvik

Fakta

Varighet:3 År
Studiested: Narvik
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelor i ingeniørfag
Opptakskrav:Generell studiekompetanse + HING
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:186 075
Søk studiet


Bli student ved UiT!