Bergverkdrift og mineralteknologi - Bygg, ingeniør - bachelor

STUDIESTED: Narvik

Alta: Første studieår tilbys også i Alta, 2. og 3. studieår tas ved UiT i Narvik.

Vil du være med å bygge samfunnet rundt oss? Er du kreativ og konstruktiv? Liker du å skape noe nytt? Velger du et studium som byggingeniør får du være med å bygge landet. I et værutsatt land som Norge må vi ha gode bygninger og veier, vi må ha tuneller og bruer, vann, avløp og all den infrastruktur som trengs for at samfunnet skal fungere.

Fakta

Varighet:3 År
Studiested: Narvik
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelor i ingeniørfag
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 + Fysikk 1 eller 1-årig forkurs for ingeniører
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:186 675
Søk studiet


Skip to main content