Videreutdanning i intensivsykepleie
Studiet gjennomføres på heltid over 1 1/2 år. Studiet er inndelt i 3 studieenheter, som hver utgjør 30 studiepoeng.

Kontakt
Presentasjon.bmp-Bredde-180px-

Arne Eek


Seniorrådgiver
Telefon: +4777660607 arne.eek@uit.no

personkort-a.jpg

Anders Aarbø


Rådgiver, fellestjeneste for opptak
Telefon: +4777660642 anders.aarbo@uit.no

Bli student ved UiT!